Rakousko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Místní nemocenská pokladna (Gebietskrankenkasse).

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Rakousku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Rakousku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

Vyhledejte místní pobočku rakouské nemocenské pokladny (Gebietskrankenkasse) a předložte jí Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění).
Zde obdržíte tzv. Krankenschein (potvrzení o nároku na věcné dávky pro zahraniční pojištěnce a jejich rodinné příslušníky). S tímto potvrzením se poté obraťte na smluvního lékaře nemocenské pokladny. O svých smluvních lékařích by vás měli informovat.

Po 1.7.2004 musí být i v Rakousku zajištěn přímý přístup k lékaři, tzn. že se budete moci s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) obrátit přímo na lékaře, bez předchozího kontaktování nemocenské pokladny. U lékaře budete muset při ošetření podepsat tzv. Prohlášení (Erklärung) pacienta o tom, že nevycestoval do Rakouska za účelem čerpání péče.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař.

Nemocniční péče

Hospitalizaci doporučuje ošetřující lékař.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění).
Nadstandard není hrazen pojišťovnou a jeho ceny jsou velmi vysoké.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast a poplatky

Vystavení Krankenscheinu (nemocenského lístku) 3,63 EUR  některé skupiny osob (děti, důchodci) 0 EUR
Léky 4,35 EUR za položku na receptu
Hospitalizace 8–9 EUR/den pro pojištěnce
10–15 EUR/den pro rodinné příslušníky

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a po návratu do ČR se obraťte na ZPŠ. ZPŠ vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila rakouská nemocenská pokladna. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete ZPŠ požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti v Rakousku, obraťte se neprodleně na nemocenskou pokladnu a předložte lékařem vydané potvrzení o pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu v Rakousku, adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.