Rumunsko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Národní zdravotní pojištovna (Casa nationala de asigurari de sanatate). Calea Calarasilor 248, Bl. S 19, District 3, 030618 Bucuresti,www.cnas.rowww.ms.rowww.mmuncii.ro

Před odjezdem

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Řumunsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Lékařské ošetření

V případě potřeby lékařského ošetření předložte Evropský průkaz nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz lékaři nebo v nemocnici.

Léky

Léky obdržíte v lékárně proti receptu, který vystaví lékař

Nemocniční ošetření

Doporučení k hospitalizaci vydává ošetřující lékař

V naléhavých případech se lze obrátit přímona nemocnici s Evropským průkazem nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropskýprůkaz

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Stomatologické ošetření - záleží na typu péče>
Léky - 0%, 10%, 50% ze stanovené ceny

Děti a těhotné ženy bez spoluúčasti

Úhrada vynaložených nákladů

Pokud jste péči uhradili v hotovosti, obraťte se s originály účtů na svou českou zdravotní pojišťovnu, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve státě pobytu, obraťte se na ošetřujícího lékaře, který vám vydá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a určí přibližnou dobu jejího trvání. Nevystavuje-li v Rumunsku toto potvrzení ošetřující lékař,obraťte se na příslušnou rumunskou instituci.

Zašlete co možná nejdříve svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s předpokládanou dobou jejího trvání společně s tiskopisem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU", který je volně stažitelný na www.cssz.cz