Slovensko

Autor: Tomáš Rutar

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí na Slovensku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu na Slovensku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

Pokud potřebujete během pobytu na území Slovenska ošetření, předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) přímo lékaři.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař.

Nemocniční péče

Hospitalizaci doporučuje ošetřující lékař.
V akutních případech je možné obracet se přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění)

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské ošetření 1,99 EUR za návštěvu v ambulanci lékaře a zubního lékaře poskytujícího primární zdravotní péči v ambulanci a lékaře poskytujícího sekundární péči v ambulanci
Léky 0,17 EUR za recept, plus různá výška spoluúčasti v závislosti na zařazení léku do kategorizačního seznamu léků (o zařazení léku by měl informovat lékař)
Zdravotnické pomůcky 0,17 EUR za poukaz
Ústavní pohotovostní služba 1,99 EUR
Dopravní zdravotní služba 0,07 EUR za km jízdy a osobu

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli náklady za ošetření uhradit sami, můžete se během pobytu v Estonsku obrátit přímo na EHIF, nebo si uschovejte originály účtů a obraťte se s nimi po návratu do ČR na ZPŠ. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila estonská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti na Slovensku, obraťte se neprodleně na místní pobočku Sociální pojišťovny (Sociálna poistovna) a předložte lékařem vydané potvrzení o pracovní neschopnosti. Dále udejte adresu svého pobytu na Slovensku, adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.