Švýcarsko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Instututioncommune LAMal (KVG)
Gibelinstrasse 25, CH-4503 Soleure (německy Solothurn),
Švýcarsko
tel:  +41 32 625 30 30 , fax: +41 32 625 30 90,www.kvg.org
Tato emailová adresa je chráněna předspamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Před odjezdem

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí ve Švýcarsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokudu sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu ve Švýcarsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

Vyhledejte nejbližšího smluvního lékaře a předložte formulář Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotníhopojištění).
V některých kantonech si však pojištěnec musí hradit náklady nejdříve sám.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) při předložení receptu, který vám vystaví lékař.

Nemocniční péče

Pokud je onemocnění závažné, doporučí ošetřující lékař hospitalizaci.

V akutních případech je možné se přímo obracet na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění).

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Ošetřenív max. délce 30 dnů paušální spoluúčast - do 18 let 33 CHF, nad 18 let 92 CHF

Stomatologická péče – spoluúčast 100 %

Úhrada nákladu

V případě, že jste musel zaplatit za péči v hotovosti, obraťte se na pobočku KVG,Gemeinsame Einrichtung KVG, Gibelingstraße 25, 4503 Solothurn.

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nemohli kontaktovat místní pobočku KVG - institucí LAMal , uschovejte si originály účtů a po návratu do ČR se s nimi obraťte na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Česká zdravotní pojišťovna vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila švýcarská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo se můžete obrátit na svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve státě pobytu, obraťte se na ošetřujícího lékaře, který vám vydá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a určí přibližnou dobu jejího trvání. Nevystavuje-li ve Švýcarsku toto potvrzení ošetřující lékař, obraťte se na příslušnou švýcarskou instituci.

Zašlete co možná nejdříve svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s předpokládanou dobou jejího trvání společně s tiskopisem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“, který je volně stažitelný na www.cssz.cz.