Přechodný pobyt

Autor: Tomáš Rutar

Pod pojmem přechodně pobývající v jiném státě EU se rozumí např. turisté, studenti, vyslaní pracovníci atd.

Před vycestování zkontrolujte, že Váš Evropský průkaz zdravotního pojištění je platný po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí. Pokud ne, pak požádejte ZPŠ o vystavení nového.

Pokud nebude možné vydat Evropský průkaz zdravotního pojištění, bude Vám vystaveno papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění v jiném státě EU budete mít nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči po dobu svého pobytu v zahraničí.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např.. dialýzu), je třeba její poskytnutí v zemi pobytu ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Pokud jste pracovníkem vyslaným na území jiného členského státu, obraťte se Vy nebo Váš zaměstnavatel ještě před vycestováním na okresní správu sociálního zabezpečení. Zde požádejte o vystavení formuláře E101 (doklad o tom, že nadále podléháte českým předpisům a nemusíte ve státě, kam jste vyslán, platit pojistné).

Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění předložte v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v jiném členském státě lékaři. V některých státech je vhodnější před návštěvou lékaře předložit Evropský průkaz či Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění místní zdravotní pojišťovně. Ta vám dá seznam svých smluvních lékařů a doklad, s kterým se poté na lékaře obrátíte. Tato předchozí registrace u místní zdravotní pojišťovny však po vás nesmí být od 1. 7. 2004 vyžadována.

Dodatečné zaslání Potvrzení
Pokud u sebe při pobytu v jiném státě z nějakého důvodu nemáte žádný z výše uvedených dokladů, můžete požádat místní pojišťovnu o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace (například v důsledku dopravní nehody) můžete požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici. ZPŠ můžete kdykoliv kontaktovat i sám a požádat ji o dodatečné zaslání Potvrzení do země, kde pobýváte. V každém případě Vám musí být Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění na vyžádání dodatečně zasláno.

Čerpání péče
Pokud lékaři v jiném členském státe předložíte Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz, máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To zejména znamená, že místní systém zdravotního pojištění za vás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce.

Počítejte s tím, že ve většině států se za péči připlácí, a může proto po vás být vyžadováno zaplacení části účtů v hotovosti (tzv. spoluúčast). Zaplacenou výši spoluúčasti Vám ZPŠ nebude po návratu refundovat!

Případný převoz zpět na území České republiky není kryt a musíte si jej sami zaplatit!

V některých státech musíte zaplatit při ambulantním ošetření celý účet a s tímto účtem zajít na tamní zdravotní pojišťovnu (např.. Francie) – viz postupy u jednotlivých zemí.

Komerční pojištění
Pokud se chcete vyhnout tomu, abyste na svůj účet nesl náklady na spoluúčast nebo převoz zpět do ČR, můžete před odjezdem uzavřít komerční cestovní zdravotní připojištění. V takovém případě je třeba při ošetření předložit v první řadě doklad o tomto komerčním připojištění.