Zlepšené služby

Autor: Markéta Hlaváčková
služba věkové omezení žena /muž výše příspěvku informace

zlepšené služby pro matku a novorozence*

novorozenec

Ž,M

do 1 000 Kč

příspěvek lze čerpat na: úhradu pobytu matky s novorozencem v porodnici na nadstandardním pokoji; autosedačku; přítomnost otce nebo rodinného příslušníka při porodu; nákup plen a vlhčených ubrousků; nákup umělé výživy včetně kaší a přesnídávek; lze uplatnit i na kojenecké plavání

zlepšené služby o matku a novorozence* novorozenec Ž,M zdarma kufřík plný produktů pro miminka a jejich maminky v hodnotě 1 200 Kč
zlepšené služby o matku a novorozence* novorozenec Ž,M zdarma na požádání roční úrazové pojištění dítěte

odstranění vad chrupu

do 18 let Ž,M do 800 Kč na každou čelist na fixní ortodontický nesnímatelný aparát pro léčbu zubních anomálií; tento příspěvek lze poskytnout jedenkrát za život
ozdravný pobyt pro pojištěnce s neurologickým, onkologickým onemocněním, obezitou či nadváhou do 19 let Ž,M do 1 000 Kč na letní ozdravný pobyt uskutečněný v  květnu až říjnu 2017; pro pacienty, u nichž může být indikována lázeňská léčba; pobyt musí být zabezpečen odborným lékařským dohledem; požadujeme doporučení registrujícího lékaře nebo specialisty
ozdravný pobyt pro pojištěnce s chronickým onemocněním kůže, dýchacích cest 4 až 19 let Ž,M do 1 000 Kč na letní přímořský, případně vysokohorský ozdravný pobyt uskutečněný v květnu až říjnu 2017; pobyt musí být zabezpečen přes cestovní agenturu nebo cestovní kancelář; požadujeme doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo specialisty
ozdravný pobyt v ČR pro aktivní dárce kostní dřeně v průběhu roku 2017 bez omezení Ž,M do 10 000 Kč zájemci se dostaví na zdravotní odbor ZPŠ a bude jim umožněno bezplatně absolvovat týdenní ozdravný pobyt v některém ze smluvních lázeňských nebo ozdravných zařízení
paruka pro ženy po aktivní onkologické léčbě bez omezení Ž do 3 000 Kč pro ženy, které absolvovaly aktivní onkologickou léčbu, při které došlo ke ztrátě vlasů, 1x za rok
plastová sádra bez omezení Ž,M do 300 Kč lze poskytnout 1x za rok
moderní léčebné metody bez omezení Ž,M do 1 000 Kč na úhradu plánovaných zákroků, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a jsou pro pojištěnce šetrnější; netýká se zákroků v oblasti estetické medicíny a nadstandardních materiálů ve stomatologii apod., po schválení revizním lékařem ZPŠ, po předložení lékařské zprávy
pojištěnci trpící celiakií a fenylketonurií bez omezení Ž,M do 4 000 Kč na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním; na bezlepkovu dietu a dietu při fenylketonurii; po předložení originálního dokladu o zaplacení nákupu dietní stravy a vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě, 1x za rok
boj proti kouření bez omezení Ž,M  do 500 Kč  příspěvek je možné čerpat 2x v roce, vždy po ukončení léčby, která probíhá min. 3 měsíce pouze na pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.slzt.cz pod Centry pro závislé na tabáku; příspěvek lze proplatit po předložení zprávy o výsledku léčby (negat. test na CO) a originálního dokladu o zaplacení

Podmínky:

* příspěvek lze čerpat po porodu v okamžiku přidělení rodného čísla novorozence, pokud se dítě narodí v prosinci roku 2017, prodlužuje se proplacení tohoto příspěvku do 31. 1. 2018

Příloha: Seznam lázeňských zařízení