Balíčky pro děti, dárce krve a seniory

Autor: Markéta Hlaváčková

 Požadujeme prokazatelného doklad o zaplacení z roku 2019.

balíčky věkové omezení žena /muž výše příspěvku informace
dentální hygiena 6 - 18 let Ž/M 400 Kč na ošetření provedené dentální hygienistkou, nad rámec veřejného zdravotního pojištění 
balíček pro bezpříspěvkové dárce krve a kostní dřeně* bez omezení Ž/M do 600 Kč

na pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy, masáže, prostředky dentální hygieny, sluneční brýle s UV filtrem, ortopedickou obuv a vložky zakoupené v lékárně a prodejně zdrav. potřeb, saunu, opalovací krémy s UV filtrem

Podmínka: absolvování bezplatného odběru krve nebo krevních derivátů (předložení průkazu dokládající tento odběr) v posledních 12 měsících na území ČR

balíček pro držitele Zlatého kříže a vyššího ocenění* bez omezení Ž/M do 3 000 Kč

na pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy, masáže, prostředky dentální hygieny, sluneční brýle s UV filtrem, ortopedickou obuv a vložky zakoupené v lékárně a prodejně zdrav. potřeb, saunu, opalovací krémy s UV filtrem

Podmínka: předložení Zlatého kříže a vyššího ocenění z roku 2019

balíček pro děti a studenty

od 4 do 18 let

Ž/M 

do 500 Kč 

na sportovní a pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky

balíček pro seniory

nad 65 let 

Ž/M 

do 500 Kč 

na sportovní a pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů

* 30 dnů v roce na léčebné výlohy a sport, po předložení průkazu dárce krve s odběrem za posledních 12 měsíců.