Zlepšené služby

Autor: Markéta Hlaváčková
služba věkové omezení žena /muž výše příspěvku informace

odstranění vad chrupu

do 18 let Ž,M do 1 600 Kč 800 Kč na každou čelist na fixní ortodontický nesnímatelný aparát pro léčbu zubních anomálií; tento příspěvek lze poskytnout jedenkrát za život
ozdravný pobyt pro pojištěnce s neurologickým, onkologickým onemocněním, obezitou či nadváhou do 19 let Ž,M do 1 000 Kč
na ozdravný pobyt uskutečněný v  v roce 2019; pro pacienty, u nichž může být indikována lázeňská léčba; pobyt musí být zabezpečen odborným lékařským dohledem; požadujeme doporučení registrujícího lékaře nebo specialisty
ozdravný pobyt pro pojištěnce s chronickým onemocněním kůže, dýchacích cest 4 až 19 let Ž,M do 1 000 Kč na přímořský, případně vysokohorský ozdravný pobyt uskutečněný v roce 2019; pobyt musí být zabezpečen přes cestovní agenturu nebo cestovní kancelář; požadujeme doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo specialisty
ozdravný pobyt v ČR pro aktivní dárce kostní dřeně v průběhu roku 2019 bez omezení Ž,M do 10 000 Kč zájemci se dostaví na zdravotní odbor ZPŠ a bude jim umožněno bezplatně absolvovat týdenní ozdravný pobyt v některém ze smluvních lázeňských nebo ozdravných zařízení
paruka pro ženy po aktivní onkologické léčbě bez omezení Ž do 3 000 Kč pro ženy, které absolvovaly aktivní onkologickou léčbu, při které došlo ke ztrátě vlasů, 1x za rok
plastová sádra bez omezení Ž,M do 300 Kč lze poskytnout 1x za rok
moderní léčebné metody bez omezení Ž,M do 1 000 Kč

na úhradu moderních metod a zákroků, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění; netýká se zákroků v oblasti estetické medicíny a nadstandardních materiálů ve stomatologii apod., po schválení revizním lékařem ZPŠ, po předložení lékařské zprávy

Seznam respektovaných metod:

1.  Operace varixů - Laser, RF (radiofrekvence), ClariVein
2.  ORL operace metodou plasmové koblace 
3.  Podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu
4.  Použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii
5.  Genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost
6.  Oční vyšetření metodami OCT, GDx, HRT, Pentacam
7.  Laserové oční operace, implantace multifokální, torické nebo kontaktní čočky
8.  Endoskopická operace karpálního tunelu
9.  Vyšetření digitálním dermatoskopem, laserové výkony k odstranění jizev
10. Poporodní fyzioterapeutická péče u dysfunkce svalů pánevního dna na pracovišti Rehamar

pojištěnci trpící celiakií a fenylketonurií bez omezení Ž,M do 4 000 Kč na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním; na bezlepkovu dietu a dietu při fenylketonurii; požadujeme vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (pouze u prvního čerpání), 1x za rok
boj proti kouření bez omezení Ž,M  do 500 Kč  příspěvek je možné čerpat 2x v roce, vždy po ukončení léčby, která probíhá min. 3 měsíce pouze na pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.slzt.cz pod Centry pro závislé na tabáku; příspěvek lze proplatit po předložení zprávy o výsledku léčby (negat. test na CO) a originálního dokladu o zaplacení

 

Příloha: Seznam lázeňských zařízení