Prevence závažných onemocnění

Autor: Ing. Petra Hlaváčová
prevence věkové omezení žena /muž výše příspěvku informace

prevence karcinomu prsu

- MAMOGRAF

od 20 do 45 let

Ž

do 800 Kč

pro ženy nespadající věkem do programu celostátního mamografického screeningu hrazeného z prostředků veřejného zdravotního pojištění; program je realizován na akreditovaných pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.mamo.cz

prevence karcinomu prsu

- SONO 

do 45 let    Ž do 600Kč ultrasonografické vyšetření prsů pro ženy nesplňující podmínky pro úhradu vyšetření z prostředků veřejného zdravotního pojištění; ženy absolvují vyšetření na vlastní žádost s doporučením ošetřujícího lékaře. Vyšetření mohou ženy využít na smluvních pracovištích určených pro provádění tohoto vyšetření.

prevence karcinomu prostaty

bez omezení

 M * vyšetření vzorku krve; odběr krve může doporučit praktický lékař, u kterého je pojištěnec
registrován nebo o něj může požádat sám pojištěnec

prevence karcinomu

tlustého střeva

a konečníku

do 50 let

Ž,M

 *

pro pojištěnce, na které se nevztahuje vyšetření na okultní krvácení v rámci preventivní prohlídky; pro více informací se obraťte na svého praktického lékaře

program pro zjišťování nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin

bez omezení

Ž,M

 * umožňuje praktickému lékaři indikovat ultrazvukové vyšetření břicha a ledvin k odhalení nádoru v časném stádiu; program je určen zejména pojištěncům s pozitivní rodinnou onkologickou anamnézou či s rizikem tohoto onemocnění, kteří se mohou obrátit na svého registrujícího praktického lékaře k preventivnímu sonografickému vyšetření horní a dolní poloviny břicha

prevence onemocnění štítné žlázy

bez omezení

Ž/M

 *

praktický lékař provede odběr krve na vyšetření hormonů, 1 x za rok

prevence melanomu bez omezení Ž,M * dermatologické vyšetření pigmentových znamének, 1 x za rok

 

* výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb