Zlepšené služby

Autor: Ing. Petra Hlaváčová
služba věkové omezení žena /muž výše příspěvku informace

rovnátka

do 18 let Ž,M do 2 000 Kč 1 000 Kč na každou čelist na fixní ortodontický aparát, 1 x za život
ozdravný pobyt pro pojištěnce s neurologickým, onkologickým onemocněním, obezitou či nadváhou do 19 let Ž,M do 1 000 Kč  

 na ozdravný pobyt uskutečněný v  v roce 2020; pobyt musí být zabezpečen odborným lékařským dohledem; na doporučení pediatra nebo specialisty

ozdravný pobyt pro pojištěnce s chronickým onemocněním kůže, dýchacích cest 4 až 19 let Ž,M do 1 000 Kč na přímořský nebo vysokohorský ozdravný pobyt uskutečněný v roce 2020; pobyt musí být zabezpečen přes cestovní agenturu nebo cestovní kancelář; na doporučení pediatra nebo specialisty
ozdravný pobyt v ČR pro dárce kostní dřeně bez omezení Ž,M do 10 000 Kč

zájemci se dostaví na zdravotní odbor ZPŠ a bude jim umožněno bezplatně absolvovat týdenní ozdravný pobyt v některém ze smluvních lázeňských nebo ozdravných zařízení

Podmínka: darování kostní dřeně v roce 2020

paruka po aktivní onkologické léčbě bez omezení Ž do 4 000 Kč pro ženy, které absolvovaly aktivní onkologickou léčbu, při které došlo ke ztrátě vlasů, 1x za rok
plastová sádra bez omezení Ž,M do 300 Kč lze poskytnout 1x za rok
moderní diagnostické a léčebné metody bez omezení Ž,M do 1 000 Kč

1.  Operace varixů - Laser, RF (radiofrekvence), ClariVein
2.  ORL operace metodou plasmové koblace BiZact
3.  Podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu
4.  Použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii
5.  Genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost
6.  Oční vyšetření metodami OCT, GDx, HRT, Pentacam
7.  Laserové oční operace, implantace multifokální, torické nebo kontaktní čočky
8.  Endoskopická operace karpálního tunelu
9.  Vyšetření digitálním dermatoskopem, laserové výkony k odstranění jizev
10. Poporodní fyzioterapeutická péče u dysfunkce svalů pánevního dna na pracovišti Rehamar

11. Datové služby EKG přenosu

Podmínka: nad rámec v. z. p., po schválení revizním lékařem

celiakie, fenylketonurie a další vzácné metabolické poruchy bez omezení Ž,M do 4 000 Kč 1 x za rok, na bezlepkovu dietu a na nízkobílkovinou dietu pro specifické diagnózy (fenylketonurie, nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1., poruchy cyklu močoviny); nad rámec v. z. p., požadujeme vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (pouze u prvního čerpání)
odvykání kouření bez omezení Ž,M  do 1 000 Kč  2 x 500 Kč za rok, vždy po ukončení léčby, která probíhá min. 3 měsíce pouze na pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.slzt.cz pod Centry pro závislé na tabáku; příspěvek lze proplatit po předložení zprávy o výsledku léčby (negat. test na CO) a prokazatelného dokladu o zaplacení

 

Příloha: Seznam lázeňských zařízení