Příspěvky na očkování

Autor: Magda Doležalová

Příspěvky ze Zdravotních programů 2021 můžete čerpat od 1. 2. 2021 do 30. 11. 2021. U očkování provedeného v prosinci 2021 se prodlužuje termín pro podání žádosti o příspěvek dané kategorie do 20.1. 2022.

 

Očkování Věkové omezení Ž/M Max. výše příspěvku Podmínky a čerpání
chřipka do 65 let Ž/M    400 Kč

 na jednu dávku

klíšťová encefalitida

bez omezení

Ž/M

 1 500 Kč

500 Kč na každou dávku 

hepatitida 

bez omezení Ž/M   800 Kč

1x za rok po doložení ukončení očkovacího schématu

meningokok*  bez omezení Ž/M   3 000 Kč 1 000 Kč na jednu dávku
rotavirové infekce do 1 roku Ž/M  3 000 Kč 1 000 Kč na každou dávku, po ukončení očkovacího schématu 

 

HPV infekce

12 až 18 let Ž/M  4 000 Kč

1x za rok po ukončení očkovacího schématu, vyjma pojištěnců, kteří věkem 13 - 14 let spadají do očkování hrazeného dle platné legislativy

HPV infekce

do 45 let Ž    800 Kč

na očkování pro ženy, u kterých bylo zahájeno očkování do 6 měsíců po konizaci děložního čípku pro prekancerózu, po ukončení očkovacího schématu v roce 2020, po schválení revizním lékařem ZPŠ

pásový opar nad 50 let Ž/M  1 000 Kč 1x za rok na jednu dávku

balíček ostatních očkování

bez omezení

Ž/M   1 000 Kč na očkovací látky výše neuvedené, které nejsou hrazeny z v. z. p. nebo nesplňují uvedené podmínky

* Příspěvek lze čerpat v případě, že nestihnete využít bezplatné očkování v zákonem vymezených termínech (více informací zde)

Podmínka pro všechna očkování: požadujeme předložení prokazatelného dokladu o úhradě očkování, očkovacího průkazu nebo jiného písemného dokladu o provedeném očkování.

Žádost o příspěvek a podmínky proplácení najdete zde