Zlepšené služby

Autor: Magda Doležalová

Příspěvky ze Zdravotních programů 2021 můžete čerpat od 1. 2. 2021 do 30. 11. 2021. 

U moderních léčebných metod, plastové sádry, paruky po aktivní onkologické léčbě a rovnátek provedených v prosinci 2021 se prodlužuje termín pro podání žádosti o příspěvek dané kategorie do 20.1. 2022.

 

Program Věkové omezení Ž/M Max. výše příspěvku Podmínky a čerpání

rovnátka

do 18 let Ž/M 2 000 Kč 1 000 Kč na každou čelist na fixní ortodontický aparát, 1 x za život
ozdravný pobyt pro pojištěnce s neurologickým, onkologickým onemocněním, obezitou do 19 let Ž/M 1 000 Kč

na ozdravný pobyt uskutečněný v roce 2021; pobyt musí být zabezpečen odborným lékařským dohledem; na doporučení pediatra nebo specialisty

ozdravný pobyt pro pojištěnce s chronickým onemocněním kůže, dýchacích cest 4 až 19 let Ž/M 1 000 Kč na přímořský nebo vysokohorský ozdravný pobyt uskutečněný v roce 2021; pobyt musí být zabezpečen přes cestovní agenturu nebo cestovní kancelář; na doporučení pediatra nebo specialisty
ozdravný pobyt v ČR pro dárce kostní dřeně bez omezení Ž/M 10 000 Kč

na ozdravný pobyt v některém ze smluvních lázeňských  zařízení dle výběru a po domluvě s referentem lázeňské péče
Podmínka: darování kostní dřeně v roce 2021

paruka po aktivní onkologické léčbě bez omezení Ž 4 000 Kč pro ženy, které absolvovaly aktivní onkologickou léčbu, při které došlo ke ztrátě vlasů, 1x za rok
plastová sádra bez omezení Ž/M 300 Kč lze poskytnout 1x za rok
moderní diagnostické a léčebné metody bez omezení Ž/M 1 000 Kč

1.  Operace varixů - Laser, RF (radiofrekvence), ClariVein
2.  ORL operace metodou plasmové koblace, BiZact
3.  Podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu
4.  Použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii
5.  Genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost
6.  Oční vyšetření metodami OCT, GDx, HRT, Pentacam
7.  Laserové oční operace, implantace multifokální, torické nebo kontaktní čočky
8.  Endoskopická operace karpálního tunelu
9.  Vyšetření digitálním dermatoskopem, laserové výkony k odstranění jizev
10. Poporodní fyzioterapeutická péče u dysfunkce svalů pánevního dna na pracovišti Rehamar

11. Datové služby EKG přenosu

Podmínka: nad rámec v. z. p., po schválení revizním lékařem

celiakie, fenylketonurie a další vzácné metabolické poruchy bez omezení Ž/M 4 000 Kč 1 x za rok, na bezlepkovu dietu, dietu pro fenylketonurii a na nízkobílkovinou dietu pro specifické diagnózy (nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1., poruchy cyklu močoviny); nad rámec v. z. p., požadujeme vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (pouze u prvního čerpání)
odvykání kouření bez omezení Ž/M  1 000 Kč  2 x 500 Kč za rok, vždy po ukončení léčby, která probíhá min. 3 měsíce pouze na pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.slzt.cz pod Centry pro závislé na tabáku; příspěvek lze proplatit po předložení zprávy o výsledku léčby (negat. test na CO) a prokazatelného dokladu o zaplacení

 

Žádost o příspěvek a podmínky proplácení najdete zde

Příloha: Seznam lázeňských zařízení