Prevence závažných onemocnění

Autor: Martin Vaněk

 

Příspěvky ze Zdravotních programů 2022 proplácíme od 1. 2. 2022 do 30. 11. 2022.  a doklady k proplacení nesmí být starší 3 měsíců.

 

Prevence Věkové omezení Ž/M Max. výše příspěvku Podmínky a čerpání

prevence karcinomu prsu 

(MAMOGRAF)

od 20 do 45 let Ž 800 Kč pro ženy nespadající věkem do programu celostátního mamografického screeningu hrazeného z prostředků v.z.p.  a realizovaného na akreditovaných pracovištích,
jejichž seznam naleznete na www.mamo.cz
prevence karcinomu prsu (SONO)  do 45 let Ž 600Kč ultrasonografické vyšetření prsů pro ženy nesplňující podmínky pro úhradu vyšetření z prostředků v. z. p., ženy absolvují vyšetření na vlastní žádost s doporučením ošetřujícího lékaře. seznam oprávněných pracovišť je zveřejněn na www.mamo.cz, 1× za rok
prevence karcinomu prostaty

bez omezení

 

M * registrující lékař v rámci preventivní prohlídky provede odběr krve, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo na Vaši žádost,
1× za rok
prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku do 50 let Ž/M * pro pojištěnce, na které se nevztahuje vyšetření na okultní krvácení v rámci preventivní prohlídky; pro více informací se obraťte na svého praktického lékaře, 1x za rok
program pro zjišťování nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin bez omezení Ž/M * program je určen zejména pojištěncům s pozitivní rodinnou onkologickou anamnézou či s rizikem tohoto onemocnění, kteří se mohou obrátit na svého praktického lékaře k preventivnímu sonografickému vyšetření horní a dolní poloviny břicha, 1× za rok
prevence onemocnění  štítné žlázy bez omezení Ž/M * praktický lékař provede odběr krve na vyšetření hormonů, 1 x za rok
prevence melanomu bez omezení Ž/M * dermatologické vyšetření pigmentových znamének, 1 x za rok
podpora péče
o duševní zdraví
bez omezení Ž/M 2000 Kč doložení absolvování psychologického nebo psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie, mimo výkony hrazené z v. z. p.
podpora nutričního
poradenství
bez omezení Ž/M 1000 Kč může čerpat pojištěnec s hodnotou BMI nad 30 nebo pod 18,5, příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, obezi
tologem, diabetologem, praktickým lékařem nebo výživovým poradcem s platným osvědčením o profesní kvalifikaci.

* výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb
 

Žádost o příspěvek a podmínky proplácení najdete zde