Brexit

Autor: Josef Novotný

Brexit - informace pro zdravotníky

Přestože Spojené království vystoupilo z Evropské unie, nedojde nakonec díky nové dohodě mezi UK a EU o obchodu a spolupráci k výrazným změnám v poskytování zdravotní péče osobám pojištěným ve Spojeném království. Nadále budou platit Evropské průkazy zdravotního pojištění vystavené britskými institucemi do data uvedeného na průkazu, jejich platnost tedy nebude ukončena k 31.12.2020, jak bylo původně avizováno.

Od 1.1.2021 proto nadále platí všechny dosavadní Evropské průkazy zdravotního pojištění vydané britskými úřady. 

Nicméně Spojené království začalo od 11.1.2021 vystavovat nové průkazy zdravotního pojištění – Global Health Insurance Card (GHIC). 

Bližší informace o GHICu naleznete zde: https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-uk-global-health-insurance-card-ghic/

Kromě této nové karty bude ještě v průběhu roku 2021 uvedena podoba GHICu, která bude vystavována osobám ze Severního Irska.

Průkazy UK:

Dále se mohou osoby prokázat Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění (Certificate Provisionally Replacing the European Health Insurance Card).

Pokud nebude mít osoba žádný z výše uvedených dokladů, je možné buď požadovat platbu za poskytnutou péči přímo od pacienta (ambulantní péče), nebo vyžádat náhradní certifikát prostřednictvím Kanceláře zdravotního pojištění.

Plná péče

Osoby, které jsou v ČR výpomocně zaregistrované pro poskytování plné péče, si svůj nárok zachovávají i po roce 2020 (držitelé žlutých karet pojištěnce na plnou péči). 

Plánovaná péče

Osoby, kterým byla odsouhlasena plánovaná péče v ČR formulářem S2, mohou být s formulářem výpomocně zaregistrovány, péče jim může být poskytnuta a vyúčtována zdravotní pojišťovně.

Výpomocné registrace britských pacientů, vykazování a úhrada péče budou probíhat stejným způsobem jako u jiných z