Informace

Autor: Martin Vaněk

Antibiotická rezistence, pomůcka pro lékaře při preskripci antibiotik

Aktuální informace

 


 

Informace k distančnímu poskytování zdravotních služeb

Aktuální verze

Příloha výkon 09557


 

Informace k vykazování kódu 01543

  • Výkon je možné vykazovat pouze v odbornostech všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost a v nelůžkových zařízeních v odbornosti gynekologie a porodnictví.
  • Výkon se vykazuje s frekvencí 1/1 den bez omezení věku.
  • Výkon je možné vykazovat pouze s kódem klinického vyšetření či při klinickém vyšetření, majícím charakter komplexního, cíleného, kontrolního či konsiliárního vyšetření. Je možné jej vykazovat zároveň s výkony preventivní prohlídky a očkování.
  • Pokud je tento výkon vykázán při klinickém vyšetření, které je součástí kapitace, vykazuje se samostatně.
  • Vždy je nutný záznam do zdravotnické dokumentace tak, aby bylo zřejmé, že klinické vyšetření bylo provedeno.
  • Tento výkon není možné vykazovat zároveň s výkonem telefonické konzultace či výkonem minimálního kontaktu s pacientem či s výkony ošetřovatelskými.

Předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Dle §13 odst.1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. prosince 2019 č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb. platí, že na recept v listinné podobě lze předepsat od 1. června 2020 pouze 1 druh léčivého přípravku.
Dále §5 téže vyhlášky uvádí opakovací recept pouze u elektronického receptu, nelze tedy od 1.6.2020 vystavit recept v listinné podobě jako opakovací.