Číselníky

Autor: Markéta Hlaváčková

Číselníky, Smlouvy o dohodnutých nejvyšších cenách (DNC), Pozitivní list

Informace pro uživatele číselníků HVLP Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Od 1. 7. 2015 bude v číselníku HVLP uveřejňován širší přehled nehrazených léčivých přípravků . Přehled je rozšířen o registrované přípravky, které byly v uplynulém období hrazeny v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Žádáme poskytovatele zdravotních služeb, aby při žádosti o tento mimořádný úhradový mechanismus, na žádanku kromě dalších náležitostí uváděli u registrovaných přípravků také kód SÚKL požadovaného léčivého přípravku.

Ostatní kroky nutné ke schválení úhrady se nemění.

Číselník HVLP SZP ČR

S účinností od 1. července 2011  zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) provádějí úhrady hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a úhrady zdravotnických prostředků na základě číselníků vydávaných Svazem zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR).

Datové rozhraní číselníků SZP ČR odpovídá číselníkům VZP ČR.

Číselník HVLP
bližší informace zde
 

Nemocniční číselník NHVLP
bližší informace zde


Informační číselník 
bližší informace zde 
 

Pozitivní list
Obsahuje léčivé přípravky splňující předem stanovená kritéria. Tyto léčivé přípravky jsou zdravotními pojišťovnami doporučovány k preskripci. 
 

Pozitivní list zde
 

Číselník zdravotnických prostředků
bližší informace zde

Změna metodiky od 1. 10. 2016

Změna vykazovacích symbolů zde

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz, který vydává SÚKL je k dispozici zde

Dotazy týkající se Číselníků SZP ČR směřujte na infomail: leky@szpcr.cz 

Pokud si přejete pravidelné zasílání aktualizovaných verzí číselníků a Pozitivního listu SZPČR do vaší e-mailové schránky, registrujte se zde