Ostatní zdravotní služby

Autor: Markéta Hlaváčková

Bonifikace lékáren v nedostupných oblastech 

V uvedeném odkazu jsou uvedena pravidla pro poskytnutí bonifikace a formulář k podání žádosti ZDE.


Úhrada hrazených služeb v roce 2021

Úhrada probíhá dle vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021, č. 428/2020.


Nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb 2021

Pro neodkladnou zdravotní péči poskytovanou nesmluvními poskytovateli proběhne úhrada podle platného seznamu zdravotních výkonů s hodnotou bodu dle úhradové vyhlášky, tj. ve výši 85 % hodnoty bodu; úhrada za přepravu na pitvu a z pitvy (kód 50) bude úhrada probíhat v souladu se seznamem zdravotních výkonů s hodnotou bodu 1,13 Kč; u poskytovatelů v oboru zubního lékaře výkonový způsob v souladu s cenami stanovenými v úhradové vyhlášce v příloze č. 11.


Informované souhlasy u dialyzovaných pacientů

Poskytovatelé, kteří zasílají data do Registru dialyzovaných pacientů (dále jen RDP) a kteří se účastní projektu vyhodnocení kvality dialyzační péče, musí získat od jimi léčených pacientů informovaný souhlas, kterým pacient souhlasí se zasláním dat do RDP, a to jak ze strany poskytovatele, tak ze strany jeho zdravotní pojišťovny.

metodika


Hrazené zdravotní služby poskytované v souladu s Nařízením rady (EHS) č. 1408/71

- uvedené zdravotní služby budou hrazeny v jednotlivých skupinách poskytovatelů ve srovnatelných podmínkách, jako péče pro pojištěnce ZPŠ, a to při financování dle výkonové varianty s hodnotami bodu platnými pro konkrétní segment - poskytovatele zdravotních služeb dle § 3 úhradové vyhlášky. Tyto služby nebudou zahrnuty do regulačního omezení u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.


Úhrada léků a zdravotnických prostředků lékárnám, výdejnám léků a výdejnám a prodejnám zdravotnických prostředků

úhrada bude probíhat průběžně na základě vyúčtování faktur dle smluvně dohodnutých podmínek v rámci harmonogramu vyúčtování.