Ostatní zdravotní služby

Autor: Markéta Hlaváčková

Bonifikace lékáren v nedostupných oblastech 

V uvedeném odkazu jsou uvedena pravidla pro poskytnutí bonifikace a formulář k podání žádosti ZDE.


Informované souhlasy u dialyzovaných pacientů

Poskytovatelé, kteří zasílají data do Registru dialyzovaných pacientů (dále jen RDP) a kteří se účastní projektu vyhodnocení kvality dialyzační péče, musí získat od jimi léčených pacientů informovaný souhlas, kterým pacient souhlasí se zasláním dat do RDP, a to jak ze strany poskytovatele, tak ze strany jeho zdravotní pojišťovny.

metodika


Hrazené zdravotní služby poskytované v souladu s Nařízením rady (EHS) č. 1408/71

- uvedené zdravotní služby budou hrazeny v jednotlivých skupinách poskytovatelů ve srovnatelných podmínkách, jako péče pro pojištěnce ZPŠ, a to při financování dle výkonové varianty s hodnotami bodu platnými pro konkrétní segment - poskytovatele zdravotních služeb dle § 3 úhradové vyhlášky. Tyto služby nebudou zahrnuty do regulačního omezení u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.


Úhrada léků a zdravotnických prostředků lékárnám, výdejnám léků a výdejnám a prodejnám zdravotnických prostředků

úhrada bude probíhat průběžně na základě vyúčtování faktur dle smluvně dohodnutých podmínek v rámci harmonogramu vyúčtování.