Financování zdravotních služeb

Autor: Martin Vaněk

Financování zdravotních služeb

  • Praktické lékařství 
  • Stomatologie
  • Specializovaná ambulantní péče 
  • Lůžková péče 
  • Ostatní zdravotní služby 
  • Gynekologie 

 

Vykazování a úhrada hrazených zdravotních služeb

se řídí aktuálně platnou vyhláškou o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení:

- v období od 1. 1. - 31. 12. 2023 č. 315/2022 Sb.

- v období od 1. 1. - 31. 12. 2022 č. 396/2021 Sb.


 

Informace k poskytnutí zálohové platby z důvodu

dopadu pandemie onemocnění Covid-19

V souvislosti s proběhlými změnami ve způsobu financování v roce 2020 provedenými z důvodu zmírnění dopadu pandemie onemocnění Covid-19 si Vás dovolujeme touto cestou informovat, že Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ponechává do 31. 12. 2020 v platnosti opatření, které umožňuje smluvním poskytovatelům zdravotních služeb (dále jen PZS) požádat o poskytnutí zálohové platby, která zajistí adekvátní průběžné financování zdravotních služeb a zohledňuje navýšení úhrad vyplývající z platné tzv. kompenzační vyhlášky - (dále jen KV).

Důvodem je snaha omezit administrativu, která by vyplývala z případného uzavírání nových smluvních dodatků upravujících systém financování podle KV. Zároveň je cílem zachovat přehlednost úhrad s ohledem na řádné účetnictví. Navrhujeme proto průběžně do konce roku 2020 hradit vykázané zdravotní služby podle již vzájemně uzavřených smluvních Dodatků typu „A“. Adekvátní navýšení úhrad podle KV se zohlední zálohovou platbou zúčtovatelnou při konečném finančním vyhodnocení roku 2020. Toto vyhodnocení proběhne v termínech daných aktuálně platnou legislativou, ze které vyplývá, že bude nutné vyhodnotit toto období dle parametrů úhradové vyhlášky č. 268/2019 Sb. a současně podle KV. Následně bude zvoleno právě to vyhodnocení, které je pro každého jednotlivého PZS výhodnější.

Dovolujeme si také upozornit, že již při případném podání žádosti o poskytnutí zálohy je nutné zvážit potřebu navýšení úhrad tímto způsobem i s ohledem na předpokládanou celoroční produkci poskytnutých zdravotních služeb každého jednotlivého PZS i proto, že poskytnutí této zálohy v roce 2020 může také ovlivnit daňovou povinnost pro toto období.

V případě potřeby jsme připraveni tuto informaci individuálně doplnit nejlépe po zaslání dotazu na emailovou adresu: zuzana.brzakova@zpskoda.cz, popřípadě lucie.rehorova@zpskoda.cz. Na tyto adresy můžete zároveň zaslat i vlastní žádost o poskytnutí zálohové platby. Do předmětu zprávy zadejte Vaše 8-místné IČZ - záloha KV (např. 26 999 000 – záloha KV). Výše zálohy bude kalkulována podle KV tak, aby zohlednila úhradu odpovídající částkou u každého příslušného PZS podle smluvní odbornosti za období celého roku 2020. Není tedy nutné uvádět ve Vaší žádosti požadovanou částku zálohy.