Poskytování zdravotních služeb pojištěncům EU

Autor: Markéta Hlaváčková

Vstupem České republiky do Evropské unie se k 1. květnu 2004 změnily nároky na zdravotní služby při pohybu v rámci zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska.

Tyto nároky jsou od 1. května 2010 upraveny novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a prováděcím nařízením č. 987/2009. Podrobnější informace k některým změnám souvisejícím s platností nových nařízení naleznete zde.

Tyto nároky se řídí právem EU, které má přednost před českým zákonem.

Bližší informace naleznete v levém menu „Poskytování zdravotních služeb pojištěncům EU“. Věříme, že tím přispějeme ke zvýšení Vaší informovanosti o zdravotních služeb v rámci EU.