Informace pro lékárny

Autor: Markéta Hlaváčková

Cizímu pojištěnci, kterému byl v rámci ošetření českým poskytovatelem zdravotních služeb (na účet ZPŠ)  předepsán léčivý přípravek, bude léčivý přípravek uhrazen ZPŠ do výše dané českými právními předpisy.


Léčivý přípravek je cizímu pojištěnci vydán za stejných podmínek jako českému pojištěnci. Zejména musí zaplatit stejnou částku spoluúčasti, kterou by musel zaplatit český pojištěnec. Pokud jde o léčivý přípravek, hrazený z českého veřejného zdravotního pojištění, obrací se lékárna se žádostí o úhradu tohoto léčivého přípravku v rozsahu daném českými právními předpisy na ZPŠ (ZPŠ musí být uvedena v té části lékařského předpisu, kam se uvádí kód zdravotní pojišťovny).

K převzetí nákladů ZPŠ může dojít pouze v tom případě, že se cizí pojištěnec v lékárně prokáže lékařským předpisem vydaným českým poskytovatelem zdravotních služeb. Spolu s předpisem se musí prokázat Potvrzením o registraci nebo Potvrzením o nároku vyplněným v části A i B nebo kopií některého z dokladů (EHIC, Potvrzení dočasně nahrazující EHIC).

Pokud cizí pojištěnec předloží Potvrzení o nároku vyplněné v části A i B  nebo kopii některého dokladů (EHIC, Potvrzení dočasně nahrazující EHIC), lékárna si tuto kopii nebo Potvrzení o nároku ponechá. Pro účely vypořádání nákladů se ZPŠ předá (zašle) tyto dokumenty spolu s předpisem. 

V případě nedodržení výše uvedených postupů bude po cizím pojištěnci vyžadována platba v hotovosti, přičemž tato cena bude odpovídat ceně běžné v českém systému.