Informace pro záchranné zdravotnické služby

Autor: Markéta Hlaváčková

Cizí pojištěnec má nárok na převoz záchrannou službou za stejných podmínek jako český pojištěnec na účet ZPŠ. 

V případě převozu pacienta do nemocnice zjistí lékař v nemocnici, pokud je to možné, osobní údaje a údaje o zdravotní pojišťovně cizího pojištěnce a vyplní část A Potvrzení o nároku. Fakturu za poskytnuté zdravotní služby zašle spolu s takto vyplněným Potvrzením o nároku ZPŠ (kterou si pojištěnec zvolí v nemocnici). Pokud není možné zjistit potřebné údaje, spojí se záchranná služba s nemocnicí později po převozu a uplatní nárok na úhradu nákladů podle údajů zjištěných nemocnicí. Náklady na převoz a zdravotní služby v nemocnici by měly být účtovány pokud možno stejné zdravotní pojišťovně.
 
Pokud jde o ambulantní ošetření v rámci výjezdu záchranné zdravotnické služby, požádá ošetřující lékař cizího pojištěnce o předložení dokladu o jeho nároku na zdravotní služby v ČR, tedy o Potvrzení o registraci nebo některý z příslušných E-formulářů, Potvrzení dočasně nahrazující EHIC, EHIC. Pokud cizí pojištěnec disponuje některým z výše uvedených dokladů, je ošetřen za stejných podmínek jako český pojištěnec na účet ZPŠ. 
 
Pokud se cizí pojištěnec prokáže Potvrzením o registraci, je třeba zaznamenat především jeho jméno, příjmení a přidělené číslo pojištěnce v ČR. Na základě těchto údajů vykáže zdravotnická záchranná služba poskytnutou péči zvlášť a výkonově ZPŠ (která vystavila Potvrzení o registraci).

Pokud se cizí pojištěnec prokáže některým z výše uvedených dokladů, je třeba na základě v něm uvedených údajů vyplnit část A Potvrzení o nároku, nebo zajistit údaje potřebné pro pozdější vyplnění části A Potvrzení o nároku, nebo zajistit kopii některého z předložených dokladů. Vyplnění části B Potvrzení o nároku není nutné.

Poskytnutá zdravotní služby jsou ZPŠ (kterou si zvolil pacient) vykázány zvlášť a výkonově. Spolu s vykázáním zdravotních služeb je třeba doručit ZPŠ buď Potvrzení o nároku vyplněné v části A nebo jednu kopii výše uvedených dokladů.

Pokud se cizí pojištěnec v případě ambulantního ošetření záchrannou službou neprokáže Potvrzením o registraci nebo některým z výše uvedených dokladů, bude po něm vyžadována platba v hotovosti podle platných českých právních předpisů.