Podmínky pro uzavření smluvního vztahu - lékárenská péče

Autor: Markéta Hlaváčková

K uzavření smluvního vztahu požaduje ZPŠ od poskytovatelů kopie níže uvedených dokumentů:

  • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, nebo kopii rozhodnutí o udělení registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, nebo kopii zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem Poskytovatele zdravotních služeb, vydané příslušným správním orgánem podle místa provozování.
  • Výpis z veřejného rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku.
  • Doklad o přidělení IČZ, IČP od VZP.
  • Osvědčení České lékárnické komory, příp. osvědčení jiné profesní organizace o způsobilosti odborného zástupce.
  • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
  • Doklad o vedení běžného účtu.
  • Jmenný seznam zaměstnanců, velikosti úvazků.
  • Datum zahájení činnosti.
  • Provozní doba.

Žádost o uzavření smluvního vztahu