ZPŠ umožňujeme registraci ke zdravotní péči pro občany Ukrajiny

Občané Ukrajiny nebo jejich rodiny, kteří prchají před válkou ve své zemi a v České republice obdrží vízum za účelem strpění pobytu, se mohou od 1. 3. 2022 zaregistrovat do systému veřejného zdravotního pojištění i u Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

Na všech pracovištích ZPŠ jsme připraveni občany Ukrajiny zaregistrovat a předat jim průkaz pojištěnce s omezenou platností i s potvrzením o pojištění, aby mohli plně využívat zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Další podrobné informace a instrukce pro občany Ukrajiny jsou zveřejněny na webových stranách Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví.

Pro získání zdravotních informací mohou občané Ukrajiny kontaktovat také speciální telefonní infolinku Ministerstva zdravotnictví, která je zdarma a je dostupná v ukrajinštině:

      

 

Neodkladná péče bez zdravotního pojištění

Pokud občan Ukrajiny ještě nemá zajištěno zdravotní pojištění v ČR a potřebuje neodkladně zdravotní péči, bude mu podle informací Ministerstva zdravotnictví poskytnuta v nejbližší nemocnici.

Všechny aktuality