4. únor je Světovým dnem boje proti rakovině – nepodceňujte prevenci a přijďte na prohlídku včas!

Světový den boje proti rakovině (World Cancer Day) je připomínán každoročně 4. února. Celosvětová nevládní organizace Union for International Cancer Control a její více než 800 partnerských organizací nabádají k prevenci i včasné návštěvě lékaře v případě jakéhokoli podezření. Rakovina je totiž v současnosti nejčastější světovou příčinou úmrtí. Odborníci se shodují, že problém tkví především v nezdravém životním stylu, jako je kouření a špatná výživa. Riziková je zejména nadměrná konzumace alkoholu a nezdravých tuků. Svůj vliv mají ale i genetické dispozice. 

Prevence jedním ze základů úspěchu v případné léčbě

ZPŠ nabízí svým pojištěncům hned několik preventivních programů zaměřených na onkologická onemocnění. Již od roku 1993 je to např. program prevence kolorektálního karcinomu, v průběhu dalších let následovaly programy na včasné odhalování karcinomu děložního hrdla, prostaty či karcinomu prsu. Z Fondu prevence hradí ZPŠ také program pro zjišťování nádoru v oblasti dutiny břišní a ledvin a preventivní vyšetření znamének. V rámci zlepšených služeb přispíváme např. i na vyšetření digitálním dermatoskopem, které není hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Preventivní pogramy každoročně využije přibližně 10 000 našich pojištěnců

Preventivní aktivity tohoto typu připomínáme i na akcích, které jsme pořádali, a to buď formou spolupráce s organizací Loono či samotným vyšetřováním znamének v rámci Dnů zdraví. Pojištěncům také zasíláme dopisy upozorňující na možnost bezplatných preventivních prohlídek, protože lidé by ani v dnešní složité době neměli na prevenci zapomínat a v případě obtíží by měli svého lékaře včas navštívit.

Všechny aktuality