Rok 2023

 

 

 

 

 


Dne 18. 5. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se roční odměny paní ředitelky ZPŠ za rok 2022. ZPŠ žádosti  č. 35/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla takto: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Vám posílá Vámi vyžádané informace o roční odměně paní ředitelky, a to v rozsahu na které máte podle § 8c zákona č. 106/1999 Sb. nárok. Roční odměna za rok 2022 Ing. Dariny Ulmanové, MBA - ředitelky ZPŠ je v celkové maximální výši 600 000 Kč a její vyplacení je rozděleno na dvě části. Za rok 2022 jí byla zaplacena tak, že celková výše byla doplacena v květnu 2023. Byla to celkem ta maximální výše 600 000 Kč, a to za splnění všech předem stanovených úkolů, směřujících k rozvoji ZPŠ.


Dne 15. 5. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se léčivého přípravku Enstilar v období let 2021 a 2022 a četnosti jeho předepisování. ZPŠ žádosti č. 34/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 18. 5. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se procesu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. ZPŠ žádosti č. 36/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě dopisu.


Dne 14. 4. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se dat o pojištěncích ZPŠ podle věkových skupin a jejich onemocnění perikatditidou  nebo myokarditidou. ZPŠ žádosti č. 33/2023  zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 23. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se dat o četnosti výkonů elektroforézy č. 91397, 81397, 81395 a 91167 za období let 2021 a 2022. ZPŠ žádosti č. 29/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě 2 tabulek.


Dne 14. 4. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se dat o množství vydaných léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění s rozlišení na MKN v období od ledna 2019 do února 2023. ZPŠ žádosti č. 31/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky./


Dne 30. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se dat o úhradách léčivých přípravků ve specializovaných centrech (S léčba) s rozlišení na MKN diagnózy v období od ledna 2021 do ledna 2023. ZPŠ žádosti č. 27/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 16. 2. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se dat o úhradách zdravotních služeb poskytovatelům v odbornosti 925 - domácí péče v letech 2019 až 2022. ZPŠ žádosti č. 13/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 27. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se objemu uhrazených LP z ATC skupiny J07BM po měsících od ledna 2015 do února 2023, jakož i počty pojištěnců jimž byly tyto LP předepsány. ZPŠ žádosti č. 26/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace v tabulkách č. 1 a č. 2 poskytla.


Dne 5. 4. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se roční odměny pro paní ředitelku v letošním roce. ZPŠ žádosti č. 28/2023 zcela vyhověla a žadateli poskytla informaci, že v letošním roce dosud nebylo rozhodnuto o roční odměně pro paní ředitelku a nebyla tato odměna vyplacena.


Dne 23. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu všech uhrazených balení LP ze skupiny GLP1 agonistů a pojištěnců, jimž byly předepsány tyto LP, včetně poměru uhrazených LP v rámci základní a zvýšené úhrady v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022. ZPŠ žádosti č. 24/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 6. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se vykázaných výkonů při léčbě covid-19 od prosince 2021 do ledna 2023. ZPŠ žádosti č. 18/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě tabulky.


Dne 8. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se veškeré hrazené zdravotní péči, kterou ZPŠ proplatila.  ZPŠ žádosti č. 20/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě uložení na veřejné úložiště z důvodu rozsahu dat, který přesahuje možnosti webu ZPŠ nelze data zveřejnit.


Dne 7. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se léčivých přípravků hrazených na lékařský předpis. Jednalo se o žádost na veškeré recepty. ZPŠ žádosti č. 19/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace poskytla ve formě uložení na veřejné úložiště z důvodu rozsahu dat, který přesahuje možnosti webu ZPŠ nelze data zveřejnit.


Dne 23. 3. 2023 obdržela ZPŠ žádost o poskytnutí informací, týkající se objemu uhrazených LP, ZP a potravin pro zvláštní lékařské účely v letech 2019 až 2022. ZPŠ žádosti č. 25/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace v tabulkách č. 1, č. 2 a č. 3 poskytla.


Dne 1. 3. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o agregovaných počtech UP s diagnózami, LP a ZÚLP v letech 2017 - 2022. ZPŠ žádosti č. 16/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace v tabulkách č. 1č. 2č. 3 žadateli poskytla.


Dne 1. 3. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o uhrazených ZP a pojištěncích jimž byly předepsány v letech 2020 až 2022. ZPŠ žádosti č. 17/2023 zcela vyhověla a žadateli příslušné informace v tabulkách č. 1,č. 2č. 3č. 4, č. 5 ač.6 poskytla.


Dne 19. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se léčby karcinomu prsu od roku 2012.  ZPŠ žádosti č.6/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 13. 3. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu a objemu poskytnutých příspěvků celiakům v roce 2022. ZPŠ žádost prověřila a dělila následující: Za příspěvky na celiakii v roce 2022 bylo vyplaceno celkem 274 příspěvků za 1 096 tis. Kč, tedy jednalo se o ty, které jsou potvrzené vykázanou diagnózou. ZPŠ tedy žádosti č. 23/2023 zcela vyhověla.


Dne 16. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně  objemu uhrazených LP, ZP, a potravin proto zvláštní lékařské účely za období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2022. ZPŠ žádosti č. 4/2023 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1,  č. 2 č. 3  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 26.1.2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se 6 dotazů k preventivním vyšetřením v oblasti základní prevence, případně screeningových programů. ZPŠ žádosti č.8/2023 zcela vyhověla a odpovědi poskytla.


Dne 20. 2. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se odměn členů DR a SR ZPŠ v letech 2017 - 2022. ZPŠ doposud nikdy svým členům správních a dozorčích rad za jejich účast na jednáních neposkytovala a dosud neposkytuje žádné peněžité plnění ani odměny. Z tohoto důvodu nepovažuje ZPŠ za nutné zasílat informace o účasti na jednáních těchto jejich orgánů. Pokud se týká personálního obsazení odkazuje ZPŠ na obecně přístupné zdroje, kterými jsou její výroční zprávy, zveřejněné ve sbírce listin obchodního rejstříku a také její webové stránky. ZPŠ žádosti vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 17. 2. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se v průběhu roku 2022 jí od poskytovatelů hrazených služeb vykázaných výkonů č. 11511 a 11512. ZPŠ v tomto roce 2022 bylo vykázáno 125 výkonů č. 11511 a 271 výkonů č. 11512. ZPŠ žádosti vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 13. 2. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu pojištěnců ZPŠ, registrovaných u konkrétní lékařky k datu 31. 12. 2021.  ZPŠ žádosti č. 12/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 1. 2. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu počtu osob podle tří věkových skupin a objemu exekučně vymáhaných dluhů těchto dlužníků k 31. 1. 2023.  ZPŠ žádosti č. 10/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 7. 2. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců, u nichž byla v průběhu roku 2022 diagnostikována epilepsie, jako i celkový počet pojištěnců ZPŠ s touto nemocí celkově v roce 2022.  ZPŠ žádosti č.  11/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 16. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců v centrech, kterým byl tímto centrem předepsán některý z LP, poskytnutí zdravotních služeb centry a počtech balení LP v centrech .  ZPŠ žádosti č. 5/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 11. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán některý z LP (LP1-LP7).  ZPŠ žádosti č. 3/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Ve dnech 5. 1. 2023 a 23. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádosti o poskytnutí informací, týkající se veškeré vykázané péči mezi lety 2018 až 2022.  ZPŠ žádosti č. 2/2023  a č. 7/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 1. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se postupu při revizi zdravotních služeb a ve výběrových řízeních před uzavřením smluvního vztahu s poskytovateli ZS.  ZPŠ žádosti č. 1/2023 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.

Rok 2022

 

Dne 15. 12. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu a proplacení Antigenních a PCR testů subjektu Ordinace Ruzině s.r.o. v letech 2020 až 2022.  ZPŠ žádosti č. 68/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 14. 12. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně ZP úhradové skupiny 01 za období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022. ZPŠ žádosti č. 67/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1,  č. 2č. 3  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 8. 12. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se  počtů pojištěnců čerpajících příspěvek na očkování proti lidskému papilomaviru.  ZPŠ žádosti č. 66/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 1. 12. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se seznamu smluvních poskytovatelů hrazených služeb.  ZPŠ žádosti č. 65/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 23. 11. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony a předepsán ZÚLP v letech 2019 až 90. 9. 2022. ZPŠ žádosti č. 63/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1, ač. 2  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 14. 11. 2022 ZPŠ  obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací o vybraných zdravotních výkonech v letech 2019 až 2022. ZPŠ žádosti č. 61/2022 zcela vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 14. 11. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu unikátních pojištěnců s plicními chorobami v letech 2018 až 2022. ZPŠ žádosti č. 62/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1, č. 2 a č. 3  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 8. 11. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu unikátních pojištěnců a balení LP z ATC skupiny JO7BM v letech 2015 až září 2022. ZPŠ žádosti č. 60/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1 a č. 2  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 24. 10. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se vykázaných výkonů v souvislosti s testováním novorozenců na SMA/SCID od ledna roku 2022. ZPŠ žádosti č. 58/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 3. 10. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně hrazení zdavotní péče dospělým pacientům a ADHD. ZPŠ žádosti č. 54/2022 zcela vyhověla a dne 13. 10. 2022 žadateli  sdělila, následující:

A) Proplácíte psychiatrické vyšetření či vyšetření u klinického psychologa pro dospělé pacienty s ADHD či Hyperkinetickou poruchou (týkající se právě diagnostiky ADHD)? 

Ano naši pojištěnci s dg. F90 v dospělosti jsou ošetřováni našimi smluvními partnery odbornosti 305 a jejich péče je při naplnění všech smluvních podmínek standardně hrazena z v.z.p.

B) Proplácíte léčbu pro dospělé pacienty s ADHD (Hyperkinetickou poruchou)? - medikaci (Concerta, Strattera) a psychoterapii. 

Ano při naplnění veškerých preskripčních požadavků jsou oba jmenované preparáty hrazeny. Taktéž i psychoterapie.

C) Proplácíte léčbu i v případě, že nebyli diagnostikování v dětství ale až v dospělosti (po 18 roce)?

Ano platí, co je uvedeno k bodu A.

D) Vykazujete diagnózu jako ADHD nebo jako Hyperkinetickou poruchu (F90)?

Zdravotní pojišťovna péči nevykazuje ani diagnózy nestanovuje.Dotaz je určen poskytovatelům ZP dbornost 305.

E) Lze vůbec po 18 roce tuto diagnózu oficiálně stanovit a vykázat pojišťovně?

Odpověď primárně musí být směřována na odbornou společnost. Nicméně dle aktuální klinické praxe můžeme odpovědět na tento dotaz kladně.


Dne 3. 10. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se seznamu smluvních poskytovatelů hrazených služeb.  ZPŠ žádosti č. 56/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 19. 9. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu unikátních pojištěnců a balení LP, obé v centrech se zvláštní smlouvou. ZPŠ žádosti č. 52/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1 a č. 2  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 12. 9. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se zaplacení zdravotních služeb Domovu třetího věku s.r.o. ZPŠ žádosti č. 48/2022 vyhověla a sdělila, že poskytovateli zdravotních služeb – Domov třetího věku s.r.o., IČO: 06934226 v žadatelem uvedeném období nic nezaplatila, protože jí od tohoto poskytovatele zdravotních služeb nedošlo žádné vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb.


Dne 22. 8. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu pacientů dle diagnostických skupin léčených ve specializovaných centrech od roku 2019. ZPŠ žádosti č. 45/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 4. 8. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně nákladů na akvizici jednoho nového pojištěnce v roce 2021. ZPŠ žádosti č. 41/2022 zcela vyhověla a dne 8. 8. 2022 žadateli  sdělila, že vycházejí tyto náklady v roce 2021 na jednoho pojištěnce v průměru 482 Kč.


Dne 1. 8. 2022 ZPŠ  obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se nároku pojištěnce na poskytnutí dopravní zdravotní služby. ZPŠ žádosti č. 40/2022zcela vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 14. 6. 2022 ZPŠ obdržedla žádost o poskytnutí informací, týkajících se počtu unikátniích pojištěnců  a jejich léků v centrech a o počtech balení LP v centrech se zvláštní smlouvou. ZPŠ žádosti č. 38/2022, a to v tabulkách č. 1 a č. 2 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 2. 6. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se uvedení žadatelky na příloze č. 2 konkrétního poskytovatele zdravotních služeb. ZPŠ odpověděla dopisem takto. Nestátní zdravotnické zařízení, ortopedická ambulance JUDr. Aleš Nedvěd, s.r.o. IČO 04113209 Vás ke dni 2. 6. 2022 nemá uvedenu v příloze č. 2 své smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb a ZPŠ. Vaši činnost poskytovatel ukončil ke dni 30. 11. 2021.


Dne 3. 5. 2022 ZPŠ obdržedla žádost o poskytnutí informací, týkajících se redigovaného znění žádostí č. 52 a 56 z roku 2021. ZPŠ žádosti č. 29/2022, a to v tabulkách č. 1 a č. 2 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 4. 4. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se ortodontických výkonů od roku 2020 do současnosti ZPŠ žádosti č. 27/2022 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 20. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se nákladů vynaložených a očekávaných v souvislosti se zavedením paušální daně. ZPŠ žádosti č. 22/2022 vyhověla takto:

ad 1) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda v roce 2021 uhradila dodavateli za úpravu svého informačního systému pro zpracování a administraci paušální platby OSVČ prostřednictvím komponenty CRP HUB náklady ve výši 499 125 Kč (včetně DPH). Tato úprava pokrývá všechny aktuálně dostupné funkce řešení.

ad 2) Vzhledem k tomu, že není aktuálně k dispozici detailní zadání, nedovolíme si spekulovat o očekávané výši budoucích nákladů.

ad 3) ZPŠ je povinna na základě zákona přispívat VZP na provoz Centrálního registru pojištěnců, jehož součástí je nově i agenda paušální platby OSVČ. Podíl platby ZPŠ vychází z poměru našich pojištěnců na celkovém počtu pojištěnců. Platba bude mít dvě části a bude pokrývat náklady na odpisy a současně náklady na provoz systému. Při celkových očekávaných osmiletých nákladech CRP HUB na odpisy ve výši 66 343 tis. Kč bude příspěvek ZPŠ, která má zhruba 1,37 % pojištěnců, činit  910 tis.Kč. Při celkových očekávaných nákladech na podporu ve výši 16 986 tis. Kč bude příspěvek ZPŠ činit 233 tis. Kč. Uvedené hodnoty vycházejí z dat VZP.


Dne 15. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném čtvrtletí léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou a o počtu uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou od ledna 2019 do prosince 2021. ZPŠ žádosti č. 21/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 15. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se objemu uhrazených LP, ZP a potravin pro zvláštní lékařské účely od ledna 2019 do prosince 2021. ZPŠ žádosti č. 20/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 10. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se zdravotnických prostředků v letech 2020 a 2021. ZPŠ žádosti č. 19/2022 vyhověla a požadané informace poskytla.


Dne 9. 3. 2022 ZPŠ obdržedla žádost o poskytnutí informací, týkajících se redigovaného znění žádostí č. 54 a 55 z roku 2021. ZPŠ žádosti č. 18/2022, a to v tabulkáchč. 1, č. 2, č. 3č. 4. vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 7. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců pro léčivé přípravky v období let 2019 - 2021. ZPŠ žádosti č.17/2022 vyhověla a požadané informace poskytla.


Dne 4. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se kontaktů se společností Lancelin, SE. Jednalo se o žádost č. 16/2022. ZPŠ žádost prověřila a zjistila, že se společností Lancelin, SE, IČO 24308935, neměla ani nemá žádné kontakty. Tento subjekt není ani plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zákona, není ani poskytovatelem hrazených služeb podle zákona, ani není jejím partnerem v marketingové oblasti. ZPŠ tedy sdělila, že v posledních 3 letech od společnosti Lancelin neobdržela žádné peněžní plnění ani v současnosti neeviduje žádnou splatnou peněžitou pohledávku za společností Lancelin.


Dne 4. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony a předepsán ZÚLP v období ríoku 2021. ZPŠ žádosti č. 15/2022 vyhověla a požadované informace poskytla.


Dne 3. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu jejích pojištěnců dle věku registrovaných v jednotlivých okresech ČR v roce 2021. ZPŠ žádosti č. 14/2022 vyhověla a požadované informace poskytla.


Dne 1. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se 10 poskytovatelů hrazených služeb, kteří v roce 2021 vykázali ZPŠ k úhradě nejvíce antigenních a PCR testů. Jednalo se o žádost č.13/2022. ZPŠ vyžádané informace poskytla.


Dne 24. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se 2 léků, a to Alkeran a Mileran a jejich vykázání k úhradě v období od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2021. Jednalo se o žádost č. 12/2022. ZPŠ žádost prověřila a žadateli sdělila, že ve vyžádaném období jí žádný z léků Alkeran a Mileran nebyl k úhradě vykázán.


Dne 22. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se nízkomolekulárních heparinů na pracovištích v ČR od ledna 2020 do prosince 2021. ZPŠ žádosti č. 11/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 7. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se konkrétních léčivých přípravků v období  roku 2021. ZPŠ žádosti č. 8/2022 vyhověla a požadané informace poskytla.


Dne 6. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkajících se výsledků šetření stížností pojištěnců na vybírání neoprávněných poplatků u poskytovatelů zdravotních služeb za posledních 5 let. Jednalo se o žádost č. 10/2022. ZPŠ odpověděla takto:

2021 - 0
2020 - 0
2019 - 1 - žádost o prošetření vybírání poplatků při klinickém vyšetření v ambulanci specializovaného lékaře, šetření neprokázalo pochybení lékaře, v rámci opatření byla následně upravena zveřejněná informace pro pojištěnec ze strany poskytovatele zdravotních služeb (dále jen PZS). 
2018 - 1 - žádost o prošetření vybíraných poplatků za předpis sanitky, V rámci šetření případu byl PZS vyzván k vrácení neoprávněně vybíraného poplatku poškozenému pojištěnci a na základě výzvy ZPŠ tuto chybnou praxi neoprávněně vybíraných poplatků ukončil.   
2017 - 1 - žádost o prošetření na vybírání rezervačních poplatků v lázních, následné prošetření neprokázalo pochybení ze strany PZS. 

Šetření z vlastní iniciativy jsme v této záležitosti nerealizovali. 


Dne 4. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se vybraných léčivých přípravků, zaplacených ZPŠ v letech 2020 a 2021. ZPŠ žádosti č. 9/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


ZPŠ obdržřela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č.2/2022, týkající se viskosuplementačních ZP


Dne 27. 1. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se zaplacených konkrétních léků dle ATC skupin SÚKL v období od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2021. Jednalo se o žádost č. 5/2022a ZPŠ vyžádané informace poskytla.


Dne 25. 1. 2022 ZPŠ obdržela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č. 4/2022.

Žádost byla vyřízená takto: 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, se sídlem Husova 302/5, Mladá Boleslav, IČO: 46354182 k Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 25. 1. 2022 sděluje: Odborný revizní lékař ZPŠ prověřil Vaši žádost vůči datům IS ZPŠ a zjistil, že ve Vámi požadovaném období mezi lety 2000 až 2021 eviduje celkem 8 pojištěnců - pacientů s diagnózou E76.2.  Zároveň Z0PŠ sděluje, že pacienty s diagnózou E76.2 neeviduje podle jednotlivých typů Mukopolysacharidózy.

Ostatní

ZPŠ obdržela žádost  o poskytnutí informací o žádostech, které byly ZPŠ podány a jí vyřízeny v roce 2021 č. 7/2022.


ZPŠ obdržřela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č.2/2022, týkající se viskosuplementačních ZP


ZPŠ obdržela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č. 3/2022


ZPŠ obdržela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č.1/2022, týkající se ZÚLP.