Rok 2023

Únor

Dne 13. 2. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu pojištěnců ZPŠ, registrovaných u konkrétní lékařky k datu 31. 12. 2021.  ZPŠ žádosti č. 12/2023 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.Dne 1. 2. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu počtu osob podle tří věkových skupin a objemu exekučně vymáhaných dluhů těchto dlužníků k 31. 1. 2023.  ZPŠ žádosti č. 10/2023 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 7. 2. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců, u nichž byla v průběhu roku 2022 diagnostikována epilepsie, jako i celkový počet pojištěnců ZPŠ s touto nemocí celkově v roce 2022.  ZPŠ žádosti č.  11/2023 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.

Leden 

Dne 16. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců v centrech, kterým byl tímto centrem předepsán některý z LP, poskytnutí zdravotních služeb centry a počtech balení LP v centrech .  ZPŠ žádosti č. 5/2023 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 11. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán některý z LP (LP1-LP7).  ZPŠ žádosti č. 3/2023 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Ve dnech 5. 1. 2023 a 23. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádosti o poskytnutí informací, týkající se veškeré vykázané péči mezui lety 2018 až 2022.  ZPŠ žádosti č. 2/2023  a č. 7/2023 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 1. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se postupu při revizi zdravotních služeb a ve výběrových řízeních před uzavřením smluvního vztahu s poskytovateli ZS.  ZPŠ žádosti č. 1/2023 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.

Rok 2022

Prosinec 

Dne 15. 12. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu a proplacení Antigenních a PCR testů subjektu Ordinace Ruzině s.r.o. v letech 2020 až 2022.  ZPŠ žádosti č. 68/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 14. 12. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně ZP úhradové skupiny 01 za období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022. ZPŠ žádosti č. 67/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1,  č. 2č. 3  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 8. 12. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se  počtů pojištěnců čerpajících příspěvek na očkování proti lidskému papilomaviru.  ZPŠ žádosti č. 66/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 1. 12. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se seznamu smluvních poskytovatelů hrazených služeb.  ZPŠ žádosti č. 65/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.

Listopad 

Dne 23. 11. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony a předepsán ZÚLP v letech 2019 až 90. 9. 2022. ZPŠ žádosti č. 63/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1, ač. 2  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 14. 11. 2022 ZPŠ  obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací o vybraných zdravotních výkonech v letech 2019 až 2022. ZPŠ žádosti č. 61/2022 zcela vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 14. 11. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu unikátních pojištěnců s plicními chorobami v letech 2018 až 2022. ZPŠ žádosti č. 62/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1, č. 2 a č. 3  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 8. 11. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu unikátních pojištěnců a balení LP z ATC skupiny JO7BM v letech 2015 až září 2022. ZPŠ žádosti č. 60/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1 a č. 2  příslušné informace žadateli poskytla.

Říjen 

Dne 24. 10. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se vykázaných výkonů v souvislosti s testováním novorozenců na SMA/SCID od ledna roku 2022. ZPŠ žádosti č. 58/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 3. 10. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně hrazení zdavotní péče dospělým pacientům a ADHD. ZPŠ žádosti č. 54/2022 zcela vyhověla a dne 13. 10. 2022 žadateli  sdělila, následující:

A) Proplácíte psychiatrické vyšetření či vyšetření u klinického psychologa pro dospělé pacienty s ADHD či Hyperkinetickou poruchou (týkající se právě diagnostiky ADHD)? 

Ano naši pojištěnci s dg. F90 v dospělosti jsou ošetřováni našimi smluvními partnery odbornosti 305 a jejich péče je při naplnění všech smluvních podmínek standardně hrazena z v.z.p.

B) Proplácíte léčbu pro dospělé pacienty s ADHD (Hyperkinetickou poruchou)? - medikaci (Concerta, Strattera) a psychoterapii. 

Ano při naplnění veškerých preskripčních požadavků jsou oba jmenované preparáty hrazeny. Taktéž i psychoterapie.

C) Proplácíte léčbu i v případě, že nebyli diagnostikování v dětství ale až v dospělosti (po 18 roce)?

Ano platí, co je uvedeno k bodu A.

D) Vykazujete diagnózu jako ADHD nebo jako Hyperkinetickou poruchu (F90)?

Zdravotní pojišťovna péči nevykazuje ani diagnózy nestanovuje.Dotaz je určen poskytovatelům ZP dbornost 305.

E) Lze vůbec po 18 roce tuto diagnózu oficiálně stanovit a vykázat pojišťovně?

Odpověď primárně musí být směřována na odbornou společnost. Nicméně dle aktuální klinické praxe můžeme odpovědět na tento dotaz kladně.


Dne 3. 10. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se seznamu smluvních poskytovatelů hrazených služeb.  ZPŠ žádosti č. 56/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.

Září 

Dne 19. 9. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně počtu unikátních pojištěnců a balení LP, obé v centrech se zvláštní smlouvou. ZPŠ žádosti č. 52/2022 zcela vyhověla, a to v tabulkách č. 1 a č. 2  příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 12. 9. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se zaplacení zdravotních služeb Domovu třetího věku s.r.o. ZPŠ žádosti č. 48/2022 vyhověla a sdělila, že poskytovateli zdravotních služeb – Domov třetího věku s.r.o., IČO: 06934226 v žadatelem uvedeném období nic nezaplatila, protože jí od tohoto poskytovatele zdravotních služeb nedošlo žádné vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb.

Srpen 

Dne 22. 8. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu pacientů dle diagnostických skupin léčených ve specializovaných centrech od roku 2019. ZPŠ žádosti č. 45/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 4. 8. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, ohledně nákladů na akvizici jednoho nového pojištěnce v roce 2021. ZPŠ žádosti č. 41/2022 zcela vyhověla a dne 8. 8. 2022 žadateli  sdělila, že vycházejí tyto náklady v roce 2021 na jednoho pojištěnce v průměru 482 Kč.


Dne 1. 8. 2022 ZPŠ  obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se nároku pojištěnce na poskytnutí dopravní zdravotní služby. ZPŠ žádosti č. 40/2022zcela vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.

Červenec

ZPŠ neobdržela žádné žádosti. 

Červen 

Dne 14. 6. 2022 ZPŠ obdržedla žádost o poskytnutí informací, týkajících se počtu unikátniích pojištěnců  a jejich léků v centrech a o počtech balení LP v centrech se zvláštní smlouvou. ZPŠ žádosti č. 38/2022, a to v tabulkách č. 1 a č. 2 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 2. 6. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se uvedení žadatelky na příloze č. 2 konkrétního poskytovatele zdravotních služeb. ZPŠ odpověděla dopisem takto. Nestátní zdravotnické zařízení, ortopedická ambulance JUDr. Aleš Nedvěd, s.r.o. IČO 04113209 Vás ke dni 2. 6. 2022 nemá uvedenu v příloze č. 2 své smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb a ZPŠ. Vaši činnost poskytovatel ukončil ke dni 30. 11. 2021.

Květen 

Dne 3. 5. 2022 ZPŠ obdržedla žádost o poskytnutí informací, týkajících se redigovaného znění žádostí č. 52 a 56 z roku 2021. ZPŠ žádosti č. 29/2022, a to v tabulkách č. 1 a č. 2 vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.

Duben 

Dne 4. 4. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se ortodontických výkonů od roku 2020 do současnosti ZPŠ žádosti č. 27/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.

Březen 

Dne 20. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se nákladů vynaložených a očekávaných v souvislosti se zavedením paušální daně. ZPŠ žádosti č. 22/2022 vyhověla takto:

ad 1) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda v roce 2021 uhradila dodavateli za úpravu svého informačního systému pro zpracování a administraci paušální platby OSVČ prostřednictvím komponenty CRP HUB náklady ve výši 499 125 Kč (včetně DPH). Tato úprava pokrývá všechny aktuálně dostupné funkce řešení.

ad 2) Vzhledem k tomu, že není aktuálně k dispozici detailní zadání, nedovolíme si spekulovat o očekávané výši budoucích nákladů.

ad 3) ZPŠ je povinna na základě zákona přispívat VZP na provoz Centrálního registru pojištěnců, jehož součástí je nově i agenda paušální platby OSVČ. Podíl platby ZPŠ vychází z poměru našich pojištěnců na celkovém počtu pojištěnců. Platba bude mít dvě části a bude pokrývat náklady na odpisy a současně náklady na provoz systému. Při celkových očekávaných osmiletých nákladech CRP HUB na odpisy ve výši 66 343 tis. Kč bude příspěvek ZPŠ, která má zhruba 1,37 % pojištěnců, činit  910 tis.Kč. Při celkových očekávaných nákladech na podporu ve výši 16 986 tis. Kč bude příspěvek ZPŠ činit 233 tis. Kč. Uvedené hodnoty vycházejí z dat VZP.


Dne 15. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném čtvrtletí léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou a o počtu uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou od ledna 2019 do prosince 2021. ZPŠ žádosti č. 21/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 15. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se objemu uhrazených LP, ZP a potravin pro zvláštní lékařské účely od ledna 2019 do prosince 2021. ZPŠ žádosti č. 20/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 10. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se zdravotnických prostředků v letech 2020 a 2021. ZPŠ žádosti č. 19/2022 vyhověla a požadané informace poskytla.


Dne 9. 3. 2022 ZPŠ obdržedla žádost o poskytnutí informací, týkajících se redigovaného znění žádostí č. 54 a 55 z roku 2021. ZPŠ žádosti č. 18/2022, a to v tabulkáchč. 1, č. 2, č. 3č. 4. vyhověla a příslušné informace žadateli poskytla.


Dne 7. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců pro léčivé přípravky v období let 2019 - 2021. ZPŠ žádosti č.17/2022 vyhověla a požadané informace poskytla.


Dne 4. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se kontaktů se společností Lancelin, SE. Jednalo se o žádost č. 16/2022. ZPŠ žádost prověřila a zjistila, že se společností Lancelin, SE, IČO 24308935, neměla ani nemá žádné kontakty. Tento subjekt není ani plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle zákona, není ani poskytovatelem hrazených služeb podle zákona, ani není jejím partnerem v marketingové oblasti. ZPŠ tedy sdělila, že v posledních 3 letech od společnosti Lancelin neobdržela žádné peněžní plnění ani v současnosti neeviduje žádnou splatnou peněžitou pohledávku za společností Lancelin.


Dne 4. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony a předepsán ZÚLP v období ríoku 2021. ZPŠ žádosti č. 15/2022 vyhověla a požadované informace poskytla.


Dne 3. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu jejích pojištěnců dle věku registrovaných v jednotlivých okresech ČR v roce 2021. ZPŠ žádosti č. 14/2022 vyhověla a požadované informace poskytla.


Dne 1. 3. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se 10 poskytovatelů hrazených služeb, kteří v roce 2021 vykázali ZPŠ k úhradě nejvíce antigenních a PCR testů. Jednalo se o žádost č.13/2022. ZPŠ vyžádané informace poskytla.

Únor

Dne 24. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se 2 léků, a to Alkeran a Mileran a jejich vykázání k úhradě v období od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2021. Jednalo se o žádost č. 12/2022. ZPŠ žádost prověřila a žadateli sdělila, že ve vyžádaném období jí žádný z léků Alkeran a Mileran nebyl k úhradě vykázán.


Dne 22. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se nízkomolekulárních heparinů na pracovištích v ČR od ledna 2020 do prosince 2021. ZPŠ žádosti č. 11/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


Dne 7. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se konkrétních léčivých přípravků v období  roku 2021. ZPŠ žádosti č. 8/2022 vyhověla a požadané informace poskytla.


Dne 6. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkajících se výsledků šetření stížností pojištěnců na vybírání neoprávněných poplatků u poskytovatelů zdravotních služeb za posledních 5 let. Jednalo se o žádost č. 10/2022. ZPŠ odpověděla takto:

2021 - 0
2020 - 0
2019 - 1 - žádost o prošetření vybírání poplatků při klinickém vyšetření v ambulanci specializovaného lékaře, šetření neprokázalo pochybení lékaře, v rámci opatření byla následně upravena zveřejněná informace pro pojištěnec ze strany poskytovatele zdravotních služeb (dále jen PZS). 
2018 - 1 - žádost o prošetření vybíraných poplatků za předpis sanitky, V rámci šetření případu byl PZS vyzván k vrácení neoprávněně vybíraného poplatku poškozenému pojištěnci a na základě výzvy ZPŠ tuto chybnou praxi neoprávněně vybíraných poplatků ukončil.   
2017 - 1 - žádost o prošetření na vybírání rezervačních poplatků v lázních, následné prošetření neprokázalo pochybení ze strany PZS. 

Šetření z vlastní iniciativy jsme v této záležitosti nerealizovali. 


Dne 4. 2. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se vybraných léčivých přípravků, zaplacených ZPŠ v letech 2020 a 2021. ZPŠ žádosti č. 9/2022 vyhověla a příšlušné informace žadateli poskytla.


ZPŠ obdržřela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č.2/2022, týkající se viskosuplementačních ZP

Leden

Dne 27. 1. 2022 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se zaplacených konkrétních léků dle ATC skupin SÚKL v období od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2021. Jednalo se o žádost č. 5/2022a ZPŠ vyžádané informace poskytla.


Dne 25. 1. 2022 ZPŠ obdržela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č. 4/2022.

Žádost byla vyřízená takto: 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, se sídlem Husova 302/5, Mladá Boleslav, IČO: 46354182 k Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 25. 1. 2022 sděluje: Odborný revizní lékař ZPŠ prověřil Vaši žádost vůči datům IS ZPŠ a zjistil, že ve Vámi požadovaném období mezi lety 2000 až 2021 eviduje celkem 8 pojištěnců - pacientů s diagnózou E76.2.  Zároveň Z0PŠ sděluje, že pacienty s diagnózou E76.2 neeviduje podle jednotlivých typů Mukopolysacharidózy.

Ostatní

ZPŠ obdržela žádost  o poskytnutí informací o žádostech, které byly ZPŠ podány a jí vyřízeny v roce 2021 č. 7/2022.


ZPŠ obdržřela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č.2/2022, týkající se viskosuplementačních ZP


ZPŠ obdržela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č. 3/2022


ZPŠ obdržela a kladně vyřídila žádost o poskytnutí informací č.1/2022, týkající se ZÚLP.