Elektronické objednávání dárců krve a krevních složek

Vážení dárci, 

velmi si vážíme toho, že darujete krev a krevní složky prostřednictvím Oblastní (Klaudiánovy) nemocnice Mladá Boleslav.

Jako bezpříspěvkoví dárci krve můžete čerpat výhody v podobě našich zdravotních programů:

Příspěvek pro bezpříspěvkové dárce krve a kostní dřeně - 1 000 Kč
Příspěvek pro držitele Zlatého kříže a vyššího ocenění - 4 000 Kč
Ozdravný pobyt v ČR pro dárce kostní dřeně - 10 000 Kč
Cestovní pojištění ZDARMA - 30 dnů léčebné výlohy
 

Pro příjemnější odbavení doporučujeme využít možnost elektronického objednání.

Odběry plné krve jsou regulovány dle požadavků jednotlivých oddělení nemocnice.
Více informací na www.klaudianovanemocnice.cz

Elektronické objednávání

NÁVOD na elektronické objednávání

Při ztrátě přihlašovacích údajů do systému webdonor pro objednávání dárců k odběru je nutné vygenerovat nové v kartotéce HTO. Přihlašovací údaje nelze měnit telefonicky!

Všechny aktuality