očkování proti klíšťové encefalitidě - přispíváme 500 Kč na každou dávku včetně přeočkování

očkování proti klíšťové encefalitidě - přispíváme 500 Kč na každou dávku včetně přeočkování

očkování proti klíšťové encefalitidě - přispíváme 500 Kč na každou dávku včetně přeočkování Rozpis plavání KUFŘÍK PRO MIMINKO A AŽ 6 600 KČ PRO MAMINKU VÍCE...

Aktuální informace

Zveme Vás na Den zdraví do Mladé Boleslavi

DEN ZDRAVÍ: PREVENCE VZNIKU ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ A PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Den zdraví pro občany Mladé Boleslavi se uskuteční ve…

Omezení provozu v Kvasinách

Vážení pojištěnci, upozorňujeme Vás, že dne 18. června bude uzavřeno kontaktní místo ZPŠ v Kvasinách. Důvodem je účast našeho zaměstnance na akci…

Den zdraví pro ženy v Mladé Boleslavi

Klaudiánova nemocnice ve spolupráci s námi a firmou ŠKODA AUTO v sobotu 8. června 2019 uspořádala ve Vzdělávacím centru na Karmeli první ročník akce …

Rodinný den s odbory ve Vrchlabí

Na Den dětí se v sobotu 1. 6. 2019 konal na fotbalovém hřišti ve Vrchlabí rodinný den s ODBORY KOVO VR. Podhorské městečko Vrchlabí nás hostilo…

Cirkusový den s odbory v Rychnově nad Kněžnou

V neděli 26. 5. 2019 se v zámeckém parku v Rychnově nad Kněžnou uskutečnil již tradiční den s Odbory KOVO KV.  Akce byla určená pro členy odborové…

Zveme Vás na Den zdraví do Mladé Boleslavi

DEN ZDRAVÍ: PREVENCE VZNIKU ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ A PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Den zdraví pro občany Mladé Boleslavi se uskuteční ve…

Omezení provozu v Kvasinách

Vážení pojištěnci, upozorňujeme Vás, že dne 18. června bude uzavřeno kontaktní místo ZPŠ v Kvasinách. Důvodem je účast našeho zaměstnance na akci…

Den zdraví pro ženy v Mladé Boleslavi

Klaudiánova nemocnice ve spolupráci s námi a firmou ŠKODA AUTO v sobotu 8. června 2019 uspořádala ve Vzdělávacím centru na Karmeli první ročník akce …

Rodinný den s odbory ve Vrchlabí

Na Den dětí se v sobotu 1. 6. 2019 konal na fotbalovém hřišti ve Vrchlabí rodinný den s ODBORY KOVO VR. Podhorské městečko Vrchlabí nás hostilo…

Cirkusový den s odbory v Rychnově nad Kněžnou

V neděli 26. 5. 2019 se v zámeckém parku v Rychnově nad Kněžnou uskutečnil již tradiční den s Odbory KOVO KV.  Akce byla určená pro členy odborové…

Změna v platbě pojistného na zdravotní pojištění v roce 2019

S účinností od 1. 1. 2019 dochází na základě  zvýšení minimální mzdy ke změnám v platbách pojistného na zdravotní pojištění u všech kategorií…

Změna čísla účtu

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda si Vás dovoluje informovat o změně bankovního ústavu. Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových…

Aktuální informace k jednání Výběrové komise pro alokaci bonifikace poskytovatelům lékárenské péče v nedostupných oblastech

Dne 28. 2. 2019 v sídle VZP ČR v Praze se sešla tato výběrová komise při hodnocení žádostí o bonifikaci pro poskytovatele lékárenské péče v…

Bonifikace lékáren v nedostupných oblastech

Na základě dohody mezi zástupci poskytovatelů lékárenské péče a zdravotních pojišťoven v rámci Dohodovacího řízení pro rok 2019 byla stanovena…

Informace ke změnám v úhradách zdravotnických prostředků v roce 2019

V roce 2019 bude postupně docházet ke změnám v úhradách zdravotnických prostředků na základě  vstupu účinnosti novely zákona č. 48/1997 Sb., o…

Změna v očkování proti pneumokokovým infekcím

u skupiny osob umístěných v LDN, obyvatel domovů pro seniory a chronicky nemocných obyvatel v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo…

Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování

Informujeme Vás o aktualizaci a změně Metodického postupu k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 3.…