Aktuální informace

Losování Velké výtvarné soutěže o 100 cen

Dne 1. února 2023  zástupci ZPŠ včetně paní ředitelky Ing. Dariny Ulmanové, MBA vylosovali za notářského dohledu 100 kartiček Velké výtvarné…

Od února rozšiřujeme úřední dny i na pátek

S platností od 3. února budou pracoviště (s výjimkou Jilemnice, Kvasin a Nymburka) otevřena i v pátek, a to v době od 8 do 13 hodin.   Nově…

Změny a novinky ve zdravotních programech ZPŠ pro rok 2023

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) podporuje zdravý životní styl a prevenci od počátku své činnosti, tedy více než 30 let, jak zdůrazňuje…

Gratulace ředitelky ZPŠ ke 100. narozeninám pana Brajera

Dnes dopoledne navštívila ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA, společně se zástupkyněmi OSSZ Mladá Boleslav, pana Jiřího Brajera, aby mu osobně…

Vítězné fotografie - Tvář roku 2023

Představujeme Vám nové "Tváře", které uvidíte v letošním roce na našich letácích, plakátech a na webových stránkách ZPŠ. Mezi výherce jsme…

Losování Velké výtvarné soutěže o 100 cen

Dne 1. února 2023  zástupci ZPŠ včetně paní ředitelky Ing. Dariny Ulmanové, MBA vylosovali za notářského dohledu 100 kartiček Velké výtvarné…

Od února rozšiřujeme úřední dny i na pátek

S platností od 3. února budou pracoviště (s výjimkou Jilemnice, Kvasin a Nymburka) otevřena i v pátek, a to v době od 8 do 13 hodin.   Nově…

Změny a novinky ve zdravotních programech ZPŠ pro rok 2023

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) podporuje zdravý životní styl a prevenci od počátku své činnosti, tedy více než 30 let, jak zdůrazňuje…

Gratulace ředitelky ZPŠ ke 100. narozeninám pana Brajera

Dnes dopoledne navštívila ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA, společně se zástupkyněmi OSSZ Mladá Boleslav, pana Jiřího Brajera, aby mu osobně…

Vítězné fotografie - Tvář roku 2023

Představujeme Vám nové "Tváře", které uvidíte v letošním roce na našich letácích, plakátech a na webových stránkách ZPŠ. Mezi výherce jsme…

Výše plateb pojistného v roce 2023

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2023 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 627 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 722…

Milostivé léto II začíná 1. září 2022

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen ZPŠ) uplatňuje exekuční cestou pohledávky vůči plátcům, kteří měli zákonnou povinnost úhrady plateb na…

Výsledek voleb do Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302, IČO 46354182 (dále jen ZPŠ) podle ustanovení § 10f odst. 8 zákona č. 280/1992…

Seznam kandidátů pro volby do Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ konané ve dnech 5.-7. 4. 2022

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302, IČO 46354182 (dále jen ZPŠ), tímto, v souladu s účinnými právními předpisy,…

Výše plateb v roce 2022

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2022 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 393 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 627…

Výpadek OL Infanrix Hexa

Vzhledem k výpadku dodávek OL Infanrix Hexa v měsíci březnu a dubnu je možné v případě nedostatku této očkovací látky zahájit (a následně i dokončit)…

Informace ZPŠ pro poskytovatele - Ukrajina

Informace ZPŠ pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujících péči osobám, které uprchly z území Ukrajiny v důsledku ozbrojeného…

Informace pro zdravotnická zařízení a lékaře o probíhající výměně průkazů EHIC

Vážení smluvní partneři,  průkazy zdravotního pojištění (tzv. EHIC) končící k datu 31. 12. 2020 vyměňujeme našim pojištěncům průběžně. Vzhledem k…

Informace pro lékaře - očkování (chřipka)

Vážení partneři, na stránkách ZPŠ v sekci pro zdravotníky jsme zveřejnili metodický postup pro vykazování očkování platný od 1.9.2020 a informace…

Aktualizovaná verze - Organizační opatření ZPŠ v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 (určeno poskytovatelům zdravotních služeb):

  V souvislosti s vyhlášením ukončení nouzového stavu k 17. květnu 2020 a s úpravou platných nařízení Vlády ČR v návaznosti na mimořádnou situaci…