Aktuální informace

Gratulace ZPŠ ke 101. narozeninám Ing. Vinduškovi

Dnes zástupci ZPŠ navštívili Ing. Vindušku, kterému popřáli ke krásným 101 narozeninám. Ing. Vinduška zástupce ZPŠ přivítal v pečovatelském domě…

ZPŠ se stala absolutně nejlepší zdravotní pojišťovnou v ČR za rok 2022

V tradičním místě konání, vysočanském Clarion Congress Hotelu, se ve dnech 29.-30. 11. 2022 konala konference “Efektivní nemocnice”, jejíž součástí…

Buď FIT se ZPŠ - bruslení zdarma

  I v letošním roce si můžete zabruslit se ZPŠ ve vybraných stadionech ZDARMA.   Kde můžete bruslení zdrama využít? HC stadion Vrchlabí -…

Přeplatky za léky za třetí čtvrtletí roku 2022 vyplácené Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda

Měsíc listopad je jedním z těch, kdy ZPŠ vrací svým pojištěncům finance, které zaplatili při úhradě léků a potravin pro zvláštní lékařské účely nad…

Informace ZPŠ v rámci Světového antibiotického týdne

ZPŠ se problematice dodržování zásad racionálního a účelného předepisování antibiotik důsledně věnuje již řadu let v každodenní praxi a zároveň…

Gratulace ZPŠ ke 101. narozeninám Ing. Vinduškovi

Dnes zástupci ZPŠ navštívili Ing. Vindušku, kterému popřáli ke krásným 101 narozeninám. Ing. Vinduška zástupce ZPŠ přivítal v pečovatelském domě…

ZPŠ se stala absolutně nejlepší zdravotní pojišťovnou v ČR za rok 2022

V tradičním místě konání, vysočanském Clarion Congress Hotelu, se ve dnech 29.-30. 11. 2022 konala konference “Efektivní nemocnice”, jejíž součástí…

Buď FIT se ZPŠ - bruslení zdarma

  I v letošním roce si můžete zabruslit se ZPŠ ve vybraných stadionech ZDARMA.   Kde můžete bruslení zdrama využít? HC stadion Vrchlabí -…

Přeplatky za léky za třetí čtvrtletí roku 2022 vyplácené Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda

Měsíc listopad je jedním z těch, kdy ZPŠ vrací svým pojištěncům finance, které zaplatili při úhradě léků a potravin pro zvláštní lékařské účely nad…

Informace ZPŠ v rámci Světového antibiotického týdne

ZPŠ se problematice dodržování zásad racionálního a účelného předepisování antibiotik důsledně věnuje již řadu let v každodenní praxi a zároveň…

Milostivé léto II začíná 1. září 2022

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen ZPŠ) uplatňuje exekuční cestou pohledávky vůči plátcům, kteří měli zákonnou povinnost úhrady plateb na…

Výsledek voleb do Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302, IČO 46354182 (dále jen ZPŠ) podle ustanovení § 10f odst. 8 zákona č. 280/1992…

Seznam kandidátů pro volby do Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ konané ve dnech 5.-7. 4. 2022

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302, IČO 46354182 (dále jen ZPŠ), tímto, v souladu s účinnými právními předpisy,…

Výše plateb v roce 2022

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2022 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 393 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 627…

Informace k samotestování

Vážení zaměstnavatelé a OSVČ, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 42085/2021-1/MIN-KAN z 20. 11. 2021  k…

Výpadek OL Infanrix Hexa

Vzhledem k výpadku dodávek OL Infanrix Hexa v měsíci březnu a dubnu je možné v případě nedostatku této očkovací látky zahájit (a následně i dokončit)…

Informace ZPŠ pro poskytovatele - Ukrajina

Informace ZPŠ pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujících péči osobám, které uprchly z území Ukrajiny v důsledku ozbrojeného…

Informace pro zdravotnická zařízení a lékaře o probíhající výměně průkazů EHIC

Vážení smluvní partneři,  průkazy zdravotního pojištění (tzv. EHIC) končící k datu 31. 12. 2020 vyměňujeme našim pojištěncům průběžně. Vzhledem k…

Informace pro lékaře - očkování (chřipka)

Vážení partneři, na stránkách ZPŠ v sekci pro zdravotníky jsme zveřejnili metodický postup pro vykazování očkování platný od 1.9.2020 a informace…

Aktualizovaná verze - Organizační opatření ZPŠ v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 (určeno poskytovatelům zdravotních služeb):

  V souvislosti s vyhlášením ukončení nouzového stavu k 17. květnu 2020 a s úpravou platných nařízení Vlády ČR v návaznosti na mimořádnou situaci…