Aktuální informace

Evropský antibiotický den připomíná nadužívání antibiotik

Datum 18. listopadu připadá na Evropský den informovanosti o antibiotikách neboli Evropský antibiotický den. Jeho cílem je zvýšit povědomí o…

Informace pro zdravotnická zařízení a lékaře o probíhající výměně průkazů EHIC

Vážení smluvní partneři,  průkazy zdravotního pojištění (tzv. EHIC) končící k datu 31. 12. 2020 vyměňujeme našim pojištěncům průběžně. Vzhledem k…

Výdej vánočních dárků pro naše pojištěnce letos bohužel kvůli pandemické situaci přerušujeme

  Naši milí mladí pojištěnci, vážení rodiče, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda od počátku své činnosti vstupovala do adventního času s nabídkou…

Změna úředních hodin všech pracovišť od 22. října 2020

  Vážení pojištěnci, vážení partneři, z důvodu vyhlášení nouzového stavu platí do odvolání na všech našich pracovištích omezené úřední…

Na pobočku nemusíte, vyřiďte svou žádost na dálku

  Vážení klienti, vážení partneři,  z důvodu současného nouzového stavu využijte, prosím, maximálně možnost zasílat…

Evropský antibiotický den připomíná nadužívání antibiotik

Datum 18. listopadu připadá na Evropský den informovanosti o antibiotikách neboli Evropský antibiotický den. Jeho cílem je zvýšit povědomí o…

Výdej vánočních dárků pro naše pojištěnce letos bohužel kvůli pandemické situaci přerušujeme

  Naši milí mladí pojištěnci, vážení rodiče, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda od počátku své činnosti vstupovala do adventního času s nabídkou…

Změna úředních hodin všech pracovišť od 22. října 2020

  Vážení pojištěnci, vážení partneři, z důvodu vyhlášení nouzového stavu platí do odvolání na všech našich pracovištích omezené úřední…

Na pobočku nemusíte, vyřiďte svou žádost na dálku

  Vážení klienti, vážení partneři,  z důvodu současného nouzového stavu využijte, prosím, maximálně možnost zasílat…

SZP: Obavy nejsou na místě, vakcín na chřipku je na letošek výrazně víc než v minulých letech - aktualizováno 16.11.2020

 Praha, 2. října 2020: V médiích se objevily obavy z nedostatku vakcín na chřipku. Ty, jsou ale bezdůvodné – vhodné očkovací období proti chřipce je…

Datum předložení Přehledu OSVČ

Za rok 2019 musí všechny OSVČ podat přehled příjmů a výdajů OSVČ nejpozději do 3. srpna 2020. Termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o…

Změny u plateb na zdravotní pojištění v souvislosti s epidemií COVID-19

V souvislosti s legislativní změnou zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, dochází k následujícím změnám: Osobám…

Způsob a termíny předání přehledu OSVČ

Vážení klienti, v souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z…

Osoby samostatně výdělečně činné - minimální záloha pro rok 2020

Pojistné pro rok 2020 Od 1. 1. 2020 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 352 Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně…

Osoby bez zdanitelných příjmů

Pojistné pro rok 2020 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v kategorii OBZP se zvýší na 1 971 Kč. Vyšší pojistné je platné od ledna, platba…

Informace pro zdravotnická zařízení a lékaře o probíhající výměně průkazů EHIC

Vážení smluvní partneři,  průkazy zdravotního pojištění (tzv. EHIC) končící k datu 31. 12. 2020 vyměňujeme našim pojištěncům průběžně. Vzhledem k…

Informace pro lékaře - očkování (chřipka)

Vážení partneři, na stránkách ZPŠ v sekci pro zdravotníky jsme zveřejnili metodický postup pro vykazování očkování platný od 1.9.2020 a informace…

Aktualizovaná verze - Organizační opatření ZPŠ v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 (určeno poskytovatelům zdravotních služeb):

  V souvislosti s vyhlášením ukončení nouzového stavu k 17. květnu 2020 a s úpravou platných nařízení Vlády ČR v návaznosti na mimořádnou situaci…

Bonifikace lékáren v nedostupných oblastech v roce 2020

Na základě dohody mezi zástupci poskytovatelů lékárenské péče a zdravotních pojišťoven v rámci Dohodovacího řízení pro rok 2020 byla stanovena…

Aktuální informace k jednání Výběrové komise pro alokaci bonifikace poskytovatelům lékárenské péče v nedostupných oblastech

Dne 28. 2. 2019 v sídle VZP ČR v Praze se sešla tato výběrová komise při hodnocení žádostí o bonifikaci pro poskytovatele lékárenské péče v…