Aktuální informace

Změna úředních hodin všech pracovišť od 22. října 2020

  Vážení pojištěnci, vážení partneři, z důvodu vyhlášení nouzového stavu platí do odvolání na všech našich pracovištích omezené úřední…

Na pobočku nemusíte, vyřiďte svou žádost na dálku

  Vážení klienti, vážení partneři,  z důvodu současného nouzového stavu využijte, prosím, maximálně možnost zasílat…

SZP: Obavy nejsou na místě, vakcín na chřipku je na letošek výrazně víc než v minulých letech

 Praha, 2. října 2020: V médiích se objevily obavy z nedostatku vakcín na chřipku. Ty, jsou ale bezdůvodné – vhodné očkovací období proti chřipce je…

Rozhovor s ředitelkou ZPŠ Ing. Darinou Ulmanovou, MBA - Naše pojišťovna se postará o zdraví celé Vaší rodiny

  Finanční stabilita, již řadu let široká nabídka zdravotních programů financovaných z fondu prevence, kvalitní zdravotní péče ve stabilní síti…

Již dlouhé roky podporujeme onkologickou prevenci

Letošní Český den proti rakovině, resp. jeho náhradní termín, připadl na 30. září. Jde již o obdivuhodný 24. ročník. Ačkoliv byl letos den tak jako…

Změna úředních hodin všech pracovišť od 22. října 2020

  Vážení pojištěnci, vážení partneři, z důvodu vyhlášení nouzového stavu platí do odvolání na všech našich pracovištích omezené úřední…

Na pobočku nemusíte, vyřiďte svou žádost na dálku

  Vážení klienti, vážení partneři,  z důvodu současného nouzového stavu využijte, prosím, maximálně možnost zasílat…

SZP: Obavy nejsou na místě, vakcín na chřipku je na letošek výrazně víc než v minulých letech

 Praha, 2. října 2020: V médiích se objevily obavy z nedostatku vakcín na chřipku. Ty, jsou ale bezdůvodné – vhodné očkovací období proti chřipce je…

Rozhovor s ředitelkou ZPŠ Ing. Darinou Ulmanovou, MBA - Naše pojišťovna se postará o zdraví celé Vaší rodiny

  Finanční stabilita, již řadu let široká nabídka zdravotních programů financovaných z fondu prevence, kvalitní zdravotní péče ve stabilní síti…

Již dlouhé roky podporujeme onkologickou prevenci

Letošní Český den proti rakovině, resp. jeho náhradní termín, připadl na 30. září. Jde již o obdivuhodný 24. ročník. Ačkoliv byl letos den tak jako…

Datum předložení Přehledu OSVČ

Za rok 2019 musí všechny OSVČ podat přehled příjmů a výdajů OSVČ nejpozději do 3. srpna 2020. Termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o…

Změny u plateb na zdravotní pojištění v souvislosti s epidemií COVID-19

V souvislosti s legislativní změnou zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, dochází k následujícím změnám: Osobám…

Způsob a termíny předání přehledu OSVČ

Vážení klienti, v souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z…

Osoby samostatně výdělečně činné - minimální záloha pro rok 2020

Pojistné pro rok 2020 Od 1. 1. 2020 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 352 Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně…

Osoby bez zdanitelných příjmů

Pojistné pro rok 2020 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v kategorii OBZP se zvýší na 1 971 Kč. Vyšší pojistné je platné od ledna, platba…

Informace pro lékaře - očkování (chřipka)

Vážení partneři, na stránkách ZPŠ v sekci pro zdravotníky jsme zveřejnili metodický postup pro vykazování očkování platný od 1.9.2020 a informace…

Aktualizovaná verze - Organizační opatření ZPŠ v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 (určeno poskytovatelům zdravotních služeb):

  V souvislosti s vyhlášením ukončení nouzového stavu k 17. květnu 2020 a s úpravou platných nařízení Vlády ČR v návaznosti na mimořádnou situaci…

Bonifikace lékáren v nedostupných oblastech v roce 2020

Na základě dohody mezi zástupci poskytovatelů lékárenské péče a zdravotních pojišťoven v rámci Dohodovacího řízení pro rok 2020 byla stanovena…

Aktuální informace k jednání Výběrové komise pro alokaci bonifikace poskytovatelům lékárenské péče v nedostupných oblastech

Dne 28. 2. 2019 v sídle VZP ČR v Praze se sešla tato výběrová komise při hodnocení žádostí o bonifikaci pro poskytovatele lékárenské péče v…

Bonifikace lékáren v nedostupných oblastech

Na základě dohody mezi zástupci poskytovatelů lékárenské péče a zdravotních pojišťoven v rámci Dohodovacího řízení pro rok 2019 byla stanovena…