Aktuální informace

Po roce se opět můžete těšit na akci „Se ZPŠ v oblacích“

I letos se opět můžete těšit na akci „Se ZPŠ v oblacích“, která se uskuteční v areálu Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi v neděli 4.…

Léto a pitný režim dětí

Letošní velmi teplé léto s řadou teplotních rekordů vyžaduje, abychom důsledně dbali na dodržování správného pitného režimu. Tím můžeme předejít…

Přeplatky za léky za 2. čtvrtletí roku 2022 pro pojištěnce ZPŠ

ZPŠ za období 2. čtvrtletí roku 2022 vrátí pojištěncům, kteří překročili tzv. ochranný limit celkem 3,4 mil. Kč a tato vratka se týká celkem 4 482…

Nepodceňujete rizika slunečního záření

Pokud nám to počasí umožňuje, snaží se řada z nás trávit letní měsíce na slunci a načerpat z něj tak maximum energie na zbytek, a především závěr…

Upozorňujeme na změny ve zdravotním pojištění občanů z Ukrajiny

Občané Ukrajiny, kteří získali „vízum za účelem strpění“ mají nově povinnost po 150 dnech od udělení dočasné ochrany kontaktovat svoji zdravotní…

Po roce se opět můžete těšit na akci „Se ZPŠ v oblacích“

I letos se opět můžete těšit na akci „Se ZPŠ v oblacích“, která se uskuteční v areálu Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi v neděli 4.…

Léto a pitný režim dětí

Letošní velmi teplé léto s řadou teplotních rekordů vyžaduje, abychom důsledně dbali na dodržování správného pitného režimu. Tím můžeme předejít…

Přeplatky za léky za 2. čtvrtletí roku 2022 pro pojištěnce ZPŠ

ZPŠ za období 2. čtvrtletí roku 2022 vrátí pojištěncům, kteří překročili tzv. ochranný limit celkem 3,4 mil. Kč a tato vratka se týká celkem 4 482…

Nepodceňujete rizika slunečního záření

Pokud nám to počasí umožňuje, snaží se řada z nás trávit letní měsíce na slunci a načerpat z něj tak maximum energie na zbytek, a především závěr…

Upozorňujeme na změny ve zdravotním pojištění občanů z Ukrajiny

Občané Ukrajiny, kteří získali „vízum za účelem strpění“ mají nově povinnost po 150 dnech od udělení dočasné ochrany kontaktovat svoji zdravotní…

Výsledek voleb do Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302, IČO 46354182 (dále jen ZPŠ) podle ustanovení § 10f odst. 8 zákona č. 280/1992…

Seznam kandidátů pro volby do Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ konané ve dnech 5.-7. 4. 2022

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302, IČO 46354182 (dále jen ZPŠ), tímto, v souladu s účinnými právními předpisy,…

Výše plateb v roce 2022

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2022 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 393 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 627…

Informace k samotestování

Vážení zaměstnavatelé a OSVČ, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 42085/2021-1/MIN-KAN z 20. 11. 2021  k…

Klienti ZPŠ se mohou zapojit do oddlužení v rámci aktu Milostivého léta

Klienti ZPŠ mohou využít dluhovou amnestii i na své pohledávky na zdravotním pojištění vůči ZPŠ. Pokud usilují o zastavení exekucí na své pohledávky…

Výpadek OL Infanrix Hexa

Vzhledem k výpadku dodávek OL Infanrix Hexa v měsíci březnu a dubnu je možné v případě nedostatku této očkovací látky zahájit (a následně i dokončit)…

Informace ZPŠ pro poskytovatele - Ukrajina

Informace ZPŠ pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujících péči osobám, které uprchly z území Ukrajiny v důsledku ozbrojeného…

Informace pro zdravotnická zařízení a lékaře o probíhající výměně průkazů EHIC

Vážení smluvní partneři,  průkazy zdravotního pojištění (tzv. EHIC) končící k datu 31. 12. 2020 vyměňujeme našim pojištěncům průběžně. Vzhledem k…

Informace pro lékaře - očkování (chřipka)

Vážení partneři, na stránkách ZPŠ v sekci pro zdravotníky jsme zveřejnili metodický postup pro vykazování očkování platný od 1.9.2020 a informace…

Aktualizovaná verze - Organizační opatření ZPŠ v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 (určeno poskytovatelům zdravotních služeb):

  V souvislosti s vyhlášením ukončení nouzového stavu k 17. květnu 2020 a s úpravou platných nařízení Vlády ČR v návaznosti na mimořádnou situaci…