Aktuální informace

Dáváte se očkovat? Víte, na co Vám ZPŠ přispěje?

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda nabízí svým pojištěncům i v letošním roce širokou paletu příspěvků na očkování, které není hrazeno z veřejného…

Gratulace ZPŠ ke 102. narozeninám paní Ždánské

V pátek paní ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA navštívila stále usměvavou paní Věru Ždánskou, aby jí osobně poblahopřála k jejím 102.…

Slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve v Mladé Boleslavi

Zástupci Zaměstnanecké pojišťovny Škoda se zúčastnili slavnostního ocenění bezpříspěvkových dárců krve, které se uskutečnilo ve čtvrtek 22. září 2022…

ZPŠ opět hledá tváře pro rok 2023

Tvář roku 2023 Opět po roce vyhlašujeme Vaší oblíbenou soutěž, kde hledáme tváře, které budou zdobit naše nové kampaně v roce 2023. Pro letošní…

Zajímavé příspěvky ZPŠ pro maminky a nejmenší děti

Těhotenství je zcela jistě krásným, ale současně i velmi složitým obdobím v životě ženy, které s sebou přináší spolu spoustu povinností a příprav.…

Dáváte se očkovat? Víte, na co Vám ZPŠ přispěje?

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda nabízí svým pojištěncům i v letošním roce širokou paletu příspěvků na očkování, které není hrazeno z veřejného…

Gratulace ZPŠ ke 102. narozeninám paní Ždánské

V pátek paní ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA navštívila stále usměvavou paní Věru Ždánskou, aby jí osobně poblahopřála k jejím 102.…

Slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve v Mladé Boleslavi

Zástupci Zaměstnanecké pojišťovny Škoda se zúčastnili slavnostního ocenění bezpříspěvkových dárců krve, které se uskutečnilo ve čtvrtek 22. září 2022…

ZPŠ opět hledá tváře pro rok 2023

Tvář roku 2023 Opět po roce vyhlašujeme Vaší oblíbenou soutěž, kde hledáme tváře, které budou zdobit naše nové kampaně v roce 2023. Pro letošní…

Zajímavé příspěvky ZPŠ pro maminky a nejmenší děti

Těhotenství je zcela jistě krásným, ale současně i velmi složitým obdobím v životě ženy, které s sebou přináší spolu spoustu povinností a příprav.…

Milostivé léto II začíná 1. září 2022

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen ZPŠ) uplatňuje exekuční cestou pohledávky vůči plátcům, kteří měli zákonnou povinnost úhrady plateb na…

Výsledek voleb do Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302, IČO 46354182 (dále jen ZPŠ) podle ustanovení § 10f odst. 8 zákona č. 280/1992…

Seznam kandidátů pro volby do Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ konané ve dnech 5.-7. 4. 2022

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302, IČO 46354182 (dále jen ZPŠ), tímto, v souladu s účinnými právními předpisy,…

Výše plateb v roce 2022

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2022 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 393 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 627…

Informace k samotestování

Vážení zaměstnavatelé a OSVČ, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 42085/2021-1/MIN-KAN z 20. 11. 2021  k…

Výpadek OL Infanrix Hexa

Vzhledem k výpadku dodávek OL Infanrix Hexa v měsíci březnu a dubnu je možné v případě nedostatku této očkovací látky zahájit (a následně i dokončit)…

Informace ZPŠ pro poskytovatele - Ukrajina

Informace ZPŠ pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujících péči osobám, které uprchly z území Ukrajiny v důsledku ozbrojeného…

Informace pro zdravotnická zařízení a lékaře o probíhající výměně průkazů EHIC

Vážení smluvní partneři,  průkazy zdravotního pojištění (tzv. EHIC) končící k datu 31. 12. 2020 vyměňujeme našim pojištěncům průběžně. Vzhledem k…

Informace pro lékaře - očkování (chřipka)

Vážení partneři, na stránkách ZPŠ v sekci pro zdravotníky jsme zveřejnili metodický postup pro vykazování očkování platný od 1.9.2020 a informace…

Aktualizovaná verze - Organizační opatření ZPŠ v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 (určeno poskytovatelům zdravotních služeb):

  V souvislosti s vyhlášením ukončení nouzového stavu k 17. květnu 2020 a s úpravou platných nařízení Vlády ČR v návaznosti na mimořádnou situaci…