Brexit

Brexit

Přestože Spojené království vystoupilo z Evropské unie, nedojde nakonec díky nové dohodě mezi UK a EU o obchodu a spolupráci k výrazným změnám v poskytování zdravotní péče osobám pojištěným ve Spojeném království. Nadále budou platit Evropské průkazy zdravotního pojištění vystavené britskými institucemi do data uvedeného na průkazu, jejich platnost tedy nebude ukončena k 31. 12. 2020, jak bylo původně avizováno.

Od 1. 1. 2021 proto nadále platí všechny dosavadní Evropské průkazy zdravotního pojištění vydané britskými úřady.

Nicméně Spojené království začalo od 11. 1. 2021 vystavovat nové průkazy zdravotního pojištění – Global Health Insurance Card (GHIC).

Bližší informace o GHICu

Kromě této nové karty bude ještě v průběhu roku 2021 uvedena podoba GHICu, která bude vystavována osobám ze Severního Irska.

Průkazy UK

Dále se mohou osoby prokázat Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění (Certificate Provisionally Replacing the European Health Insurance Card).

Pokud nebude mít osoba žádný z výše uvedených dokladů, je možné buď požadovat platbu za poskytnutou péči přímo od pacienta (ambulantní péče), nebo vyžádat náhradní certifikát prostřednictvím Kanceláře zdravotního pojištění.

Plná péče

Osoby, které jsou v ČR výpomocně zaregistrované pro poskytování plné péče, si svůj nárok zachovávají i po roce 2020 (držitelé žlutých karet pojištěnce na plnou péči).

Plánovaná péče

Osoby, kterým byla odsouhlasena plánovaná péče v ČR formulářem S2, mohou být s formulářem výpomocně zaregistrovány, péče jim může být poskytnuta a vyúčtována zdravotní pojišťovně.

Výpomocné registrace britských pacientů, vykazování a úhrada péče budou probíhat stejným způsobem jako u jiných.