Úřední deska

 

Úřední deska Zaměstnanecké pojišťovny Škoda je umístěna v sídle zdravotní pojišťovny Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav.

Doručování veřejnou vyhláškou

Úřední deska slouží ke zveřejnění oznámení k nedoručitelné korespondenci účastníků řízení, tzv. veřejnou vyhláškou, a informuje o místě uložení písemnosti.

Doručování veřejnou vyhláškou použije zdravotní pojišťovna v řízení podle § 53 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, v případě, kdy jí není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení, nebo v případě, že se účastník řízení nezdržuje na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil.

 Doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že vyvěsí ve svém sídle po dobu 15 dnů oznámení o uložení písemnosti s jejím přesným označením. Oznámení se vyvěsí v sídle místně příslušné organizační jednotky zdravotní pojišťovny, která písemnost doručuje. Poslední den patnáctidenní lhůty se považuje za den doručení. (§ 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění).

Datum Název Soubor
25. 1. 2021 vývěska 25-1-2021 [pdf]
27. 4. 2020 vývěska 27-4-2020 [pdf]
24. 1. 2020 vývěska 24-1-2020 [pdf]
14. 8. 2020 vývěska 14-8-2020 [pdf]
9. 3. 2020 vývěska 9-3-2020 [pdf]
12. 10. 2020 vývěska 12-10-2020 [pdf]
3. 12. 2020 vývěska 3-12-2020 [pdf]
3. 5. 2021 vývěska 3-5-2021 [pdf]