Pro plátce

Informace k samotestování

Vážení zaměstnavatelé a OSVČ, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 42085/2021-1/MIN-KAN z 20. 11. 2021  k podpoře provádění antigenních testů u zaměstnavatelů a…


Zaměstnavatel/zaměstnanec

Výše minimální mzdy v roce 2022 Na základě nařízení vlády č. 1091/2021 Sb., dochází od 1. 1. 2022 ke zvýšení minimální mzdy.  Z původní částky 15 200 Kč na 16 200 Kč. Z…


OSVČ

Kdo je osoba samostatně výdělečně činná Za osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění od 1.1.2022 považuje osoba vykonávající činnost, ze které plynou příjmy ze…


OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů   Pojistné pro rok 2022 Na základě nařízení vlády č. 405/2021 Sb., dochází od 1. 1. 2022 ke zvýšení minimální mzdy.  Z původní částky 15 200 Kč na 16…


Formuláře

Zde najdete potřebné tiskopisy plátců pojistného.