Pro plátce

Zaměstnavatel/zaměstnanec

Zaměstnavatel Pro účely zdravotního pojištění se zaměstnavatelem rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z…


OSVČ

Minimální záloha pro rok 2019 Od 1. 1. 2019 se mění minimální vyměřovací základ. Vychází se z průměrné měsíční mzdy, která činí pro rok 2018 částku ve výši 32 699 Kč. Minimální měsíční vyměřovací…


OBZP

Samoplátce OBZP (Osoby bez zdanitelných příjmů)   Pojistné pro rok 2019 Na základě Nařízení vlády č. 273/2018 Sb., se od 1. 1. 2019 zvyšuje minimální mzda a to z…


Formuláře

Zde najdete potřebné tiskopisy plátců pojistného.