Pro plátce

Zaměstnavatel / zaměstnanec

Zaměstnavatel Pro účely zdravotního pojištění se zaměstnavatelem rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle…


OSVČ

Minimální záloha pro rok 2018 Od 1. 1. 2018 se mění minimální vyměřovací základ. Vychází se z průměrné měsíční mzdy, která činí pro rok 2017 částku ve výši 29 979 Kč.…


OBZP

Samoplátce OBZP (Osoby bez zdanitelných příjmů)   Pojistné pro rok 2018 Na základě Nařízení vlády č. 286/2017 Sb., se od 1. 1. 2018 zvyšuje minimální mzda, a to z…


Tiskopisy

Zde najdete potřebné tiskopisy plátců pojistného: