Pro plátce

Zaměstnavatel/zaměstnanec

Změny u plateb na zdravotní pojištění v souvislosti s epidemií COVID-19 Platby pojistného za zaměstnance za období březen až srpen 2020 nejsou prominuty. U pozdních plateb ale není vymáháno…


OSVČ

Aktuální termíny pro podání přehledu OSVČ   V souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději…


OBZP

Samoplátce OBZP (Osoby bez zdanitelných příjmů) Změny u plateb na zdravotní pojištění v souvislosti s epidemií COVID-19 Platby pojistného osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) za období březen až…


Formuláře

Zde najdete potřebné tiskopisy plátců pojistného.