Pro plátce

Zaměstnavatel/zaměstnanec

Zaměstnavatel Pro účely zdravotního pojištění se zaměstnavatelem rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z…


OSVČ

Minimální záloha pro rok 2020 Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2020 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 208 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 352 Kč. Pro rok 2020…


OBZP

Samoplátce OBZP (Osoby bez zdanitelných příjmů)   Pojistné pro rok 2020 Na základě Nařízení vlády č. 347/2019 Sb. ze dne 9. prosince 2019, se od 1. 1. 2020 zvyšuje minimální mzda a to z…


Formuláře

Zde najdete potřebné tiskopisy plátců pojistného.