Pro platce I OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Kdo je osoba bez zdanitelných příjmů

Osobou bez zdanitelných příjmů se člověk stává, pokud nemá celý jeden kalendářní měsíc žádné příjmy ze zaměstnání či podnikání. Musí se skutečně jednat o celý měsíc. Pokud by osoba byla byť jen jeden den pojištěná (například zaměstnavatelem), nejedná se o osobu bez zdanitelných příjmů. Pokud však nebyla pojištěná žádný den po dobu jednoho měsíce, stává se osobou bez zdanitelných příjmů a musí zdravotní pojištění zaplatit.

Osoby bez zdanitelných příjmů mohou být

  • Ženy v domácnosti, které nepečují celodenně o dítě do 7 let (či dvě děti do 15 let), nepobírají důchod a nejsou vedené na úřadu práce
  • Studenti, kteří studují na školách neoznačených Ministerstvem školství ČR jako instituce připravující studenty na budoucí povolání
  • Pojištěnci s příjmy, které nepodléhají dani z příjmů
  • Pojištěnci, kteří mají jen příjmy z nájmů, kapitálového majetku či jiné oblasti, kterou stanoví zákon
  • Nezaměstnaní, kteří nejsou vedení na úřadu práce
  • Student, který po skončení studia a návazných prázdnin nenastoupí do zaměstnání či se nestane OSVČ

Minimální platba pojistného

Na základě nařízení vlády č. 396/2022 Sb. ze dne 13. prosince 2023, dochází od 1. 1. 2024 ke zvýšení minimální mzdy. Z původní částky 17 300 Kč na 18 900 Kč.
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v kategorii OBZP se tudíž zvýší na 2 552 Kč. Vyšší pojistné je platné od ledna, platba musí být tedy navýšena již za tento měsíc. Platba za leden je splatná nejpozději do 8. února 2024.

Způsob platby pojistného 

OBZP je povinna hradit nejpozději do osmého dne následujícího měsíce pojistné ve výši 13,5 % z minimální mzdy platné v daném roce. OBZP platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění na účet zdravotní pojišťovny. Tato osoba platí pojistné měsíčně. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Do 31. 12. 2021 penále činí 0,05 % z dlužného pojistného denně, ode dne splatnosti dlužného pojistného do dne platby včetně.
Od 1. 1. 2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.

Bankovní spojení pro OBZP

Způsoby placení pojistného:

  • převodem na účet
  • poštovní poukázkou
  • na pokladně ZPŠ 

Bankovní spojení pro platbu pojistného

Číslo účtu2092101181/0710
Variabilní symbolrodné číslo
Konstantní symbol558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
Specifický symbol240
Platba ze zahraničíCZ67 0710 0000 0020 9210 1181
SWIFTCNBACZPP

Bankovní spojení pro platbu penále

Číslo účtu2091504181/0710
Variabilní symbolrodné číslo
Konstantní symbol558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
Specifický symbol240
Platba ze zahraničíCZ92 0710 0000 0020 9150 4181
SWIFTCNBACZPP

 

Výše pojistného pro OBZP

 

Platnost

Měsíční vyměřovací základ

Výše měsíční platby pojistného

od 1. 1. 202418 900 Kč2 552 Kč
1. 1. - 31. 12. 202317 300 Kč2 336 Kč
1. 1. - 31. 12. 202216 200 Kč2 187 Kč
1. 1. - 31. 12. 202115 200 Kč2 052 Kč
1. 1. - 31. 12. 202014 600 Kč1 971 Kč
1. 1. - 31. 12. 201913 350 Kč1 803 Kč
1. 1. - 31. 12. 201812 200 Kč1 647 Kč
1. 1. - 31. 12. 201711 000 Kč1 485 Kč
1. 1. - 31. 12. 20169 900 Kč1 337 Kč
1. 1. - 31. 12. 20159 200 Kč1 242 Kč
1. 1. - 31. 12. 20148 500 Kč1 148 Kč
1. 8. - 31. 12. 20138 500 Kč 1 148 Kč 
1. 1. - 31. 7. 2013 8 000 Kč1 080 Kč 
1. 1. - 31. 12. 20128 000 Kč1 080 Kč
1. 1. - 31. 12. 20118 000 Kč1 080 Kč
1. 1. - 31. 12. 20108 000 Kč1 080 Kč
1. 1. - 31. 12. 20098 000 Kč1 080 Kč
1. 1. - 31. 12. 20088 000 Kč1 080 Kč
1. 1. - 31. 12. 20078 000 Kč1 080 Kč

Formuláře pro OBZP

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění (pouze pro tisk)​

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás se svým dotazem. Jsme tu pro vás od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

dotaz