Pro platce I OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Kdo je osoba bez zdanitelných příjmů

Osobou bez zdanitelných příjmů se člověk stává, pokud nemá celý jeden kalendářní měsíc žádné příjmy ze zaměstnání či podnikání. Musí se skutečně jednat o celý měsíc. Pokud by osoba byla byť jen jeden den pojištěná (například zaměstnavatelem), nejedná se o osobu bez zdanitelných příjmů. Pokud však nebyla pojištěná žádný den po dobu jednoho měsíce, stává se osobou bez zdanitelných příjmů a musí zdravotní pojištění zaplatit.

Osoby bez zdanitelných příjmů mohou být

  • Ženy v domácnosti, které nepečují celodenně o dítě do 7 let (či dvě děti do 15 let), nepobírají důchod a nejsou vedené na úřadu práce
  • Studenti, kteří studují na školách neoznačených Ministerstvem školství ČR jako instituce připravující studenty na budoucí povolání
  • Pojištěnci s příjmy, které nepodléhají dani z příjmů
  • Pojištěnci, kteří mají jen příjmy z nájmů, kapitálového majetku či jiné oblasti, kterou stanoví zákon
  • Nezaměstnaní, kteří nejsou vedení na úřadu práce
  • Student, který po skončení studia a návazných prázdnin nenastoupí do zaměstnání či se nestane OSVČ

Minimální platba pojistného

Na základě nařízení vlády č. 465/2022 Sb., dochází od 1. 1. 2023 ke zvýšení minimální mzdy. Z původní částky 16 200 Kč na 17 300 Kč. Z minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 2 336 Kč. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v kategorii OBZP se tudíž zvýší na 2 336 Kč. Vyšší pojistné je platné od ledna, platba musí být tedy navýšena již za tento měsíc. Platba za leden je splatná nejpozději do 8. února 2023.

Způsob platby pojistného 

OBZP je povinna hradit nejpozději do osmého dne následujícího měsíce pojistné ve výši 13,5 % z minimální mzdy platné v daném roce. OBZP platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění na účet zdravotní pojišťovny. Tato osoba platí pojistné měsíčně. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Do 31. 12. 2021 penále činí 0,05 % z dlužného pojistného denně, ode dne splatnosti dlužného pojistného do dne platby včetně.
Od 1. 1. 2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.

Bankovní spojení pro OBZP

Způsoby placení pojistného:

  • převodem na účet
  • poštovní poukázkou
  • na pokladně ZPŠ 

Bankovní spojení pro platbu pojistného

Číslo účtu 2092101181/0710
Variabilní symbol rodné číslo
Konstantní symbol 558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
Specifický symbol 240
Platba ze zahraničí CZ67 0710 0000 0020 9210 1181
SWIFT CNBACZPP

Bankovní spojení pro platbu penále

Číslo účtu 2091504181/0710
Variabilní symbol rodné číslo
Konstantní symbol 558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
Specifický symbol 240
Platba ze zahraničí CZ92 0710 0000 0020 9150 4181
SWIFT CNBACZPP

 

Výše pojistného pro OBZP

 

Platnost

Měsíční vyměřovací základ

Výše měsíční platby pojistného

od 1. 1. 2023 17 300 Kč 2 336 Kč
1. 1. -31.12. 2022 16 200 Kč 2 187 Kč
 1. 1. -31.12. 2021 15 200 Kč 2 052 Kč
1. 1. - 31. 12. 2020 14 600 Kč 1 971 Kč
1. 1. - 31. 12. 2019 13 350 Kč 1 803 Kč
1. 1. - 31. 12. 2018 12 200 Kč 1 647 Kč
1. 1. - 31. 12. 2017 11 000 Kč 1 485 Kč
1. 1. - 31. 12. 2016 9 900 Kč 1 337 Kč
1. 1. - 31. 12. 2015 9 200 Kč 1 242 Kč
1. 1. - 31. 12. 2014 8 500 Kč 1 148 Kč
1. 8. - 31. 12. 2013 8 500 Kč  1 148 Kč 
1. 1. - 31. 7. 2013  8 000 Kč 1 080 Kč 
1. 1. - 31. 12. 2012 8 000 Kč 1 080 Kč

1. 1. - 31. 12. 2011

8 000 Kč

1 080 Kč

1. 1. - 31. 12. 2010

8 000 Kč

1 080 Kč

1. 1. - 31. 12. 2009

8 000 Kč

1 080 Kč

1. 1. - 31. 12. 2008

8 000 Kč

1 080 Kč

1. 1. - 31. 12. 2007

8 000 Kč

1 080 Kč

Formuláře pro OBZP

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění (pouze pro tisk)​

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás se svým dotazem. Jsme tu pro vás od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

dotaz