Pro poskytovatele

Pro poskytovatele zdravotních služeb

Základní informace pro poskytovatele

Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování zdravotních služeb svým pojištěncům uzavírá ZPŠ s poskytovateli zdravotních služeb smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tyto smlouvy je možné uzavřít pouze na ty druhy péče, které je poskytovatel oprávněn poskytovat.

ZPŠ uzavírá smlouvy, které se řídí rámcovou smlouvou, která byla jako výsledek dohodovacího řízení zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb publikována v platné vyhlášce o rámcových smlouvách.

Podle z. č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 52 odst. 2, přihlíží ZPŠ k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo poskytovatele zdravotních služeb na uzavření smlouvy. ZPŠ je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.

Zdravotní preventivní programy pro rok 2023

I v roce 2023 jsme pro své pojištěnce připravili zdravotní programy a aktivity, které přesahují rámec běžné prevence. Podrobné informace o nich najdete v přiloženém dokumentu. 

Informace pro poskytovatele o zdravotních programech (2023)

Formuláře pro poskytovatele

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně
Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně

Aktuality

Ještě nejste smluvním poskytovatelem?

Staňte se smluvním partnerem ZPŠ

Ještě nejste smluvním poskytovatelem ZPŠ?