Revizní pracovníci

Revizní pracovníci

Adresa revizních pracovníků:

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
zdravotní odbor
Husova ul. 302
293 01 Mladá Boleslav

Tel.: 326 579 601
Fax: 326 579 00

Úřední hodiny revizních pracovníků

MUDr. Vladimír Kučera

(vedoucí oddělení revize zdravotních služeb; ARO, algeziologie, intenzivní péče, paliativní medicína, ZZS, koroner, rehabilitační a fyzikální medicína, RDG, nukleární medicína, klinická onkologie, patologie)

MUDr. Radka Kobzanová

(ORL, urologie)

MUDr. Eva Novotná

(gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie)

MUDr. Soňa Kolocová

(oftalmologie, zrakový terapeut, ortoptista)

MUDr. Otakar Komárek

(angiologie, cévní chirurgie, RDG, ortopedie)

MUDr. Marek Příbramský

(interna, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie, dermatovenerologie, dialýza, kardiologie, adiktologie, nutriční terapie, LDN a následná péče, neurologie, plicní, revmatologie)

MUDr. Milan Štemprok

(chirurgie, neurochirurgie, traumatologie, popáleninová medicína, plastická chirurgie)

PharmDr. Dana Makovičková

(klinická farmacie)

Jitka Hofmanová

(fyzioterapeut)

MUDr. Dagmar Karásková

(všeobecné praktické lékařství)

MUDr. Ludmila Šedivá

(praktické lékařství pro děti a dorost, neonatologie, psychiatrie, psychoterapie, psychologie, sexuologie)

RNDr. Jitka Handrková

(lékařská mikrobiologie, laboratoře)