Pro plátce I Zaměstnavatelé

Zaměstnavatelé a zaměstnanci

Kdo je zaměstnanec a kdo zaměstnavatel

Zaměstnavatel

Pro účely zdravotního pojištění se zaměstnavatelem rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů, zaměstnává minimálně jednoho zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Zaměstnanec

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považují fyzické osoby uvedené v § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů. Od ledna 2008 se již pro posuzování vzniku a zániku zaměstnání nevychází z vazby na nemocenské pojištění.

Oznamovací povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen nejdéle do 8 dnů oznámit zdravotní pojišťovně:

  • nástup zaměstnance,
  • změnu zdravotní pojišťovny zaměstnance,
  • skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance,
  • nejpozději v den splatnosti přehled o platbách pojistného na zdravotní pojištění.
  • Povinnost vyplývá ze zákona č. 48/1997 Sb. § 10, zákon č. 592/1992 Sb. § 2.

Minimální mzda a minimální platba pojistného

Na základě nařízení vlády č. 396/2023 Sb., ze dne 13. prosince 2023, dochází od 1. 1. 2024 ke zvýšení minimální mzdy. Z původní částky 17 300 Kč na 18 900 Kč.

Z minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 2 552 Kč. Minimální platba pojistného za zaměstnance od 1. 1. 2024 činí 2 552 Kč. Splatnost pojistného pro zaměstnavatele je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. 

Platby pojistného a bankovní spojení

Bankovní spojení pro platbu pojistného

Číslo účtu a kód banky 2092101181/0710
Variabilní symbol IČO zaměstnavatele
Konstantní symbol 558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
Specifický symbol 200, v případě, že není určeno plátci jinak
Platba ze zahraničí CZ67 0710 0000 0020 9210 1181
SWIFT CNBACZPP

Bankovní spojení pro platbu penále 

Číslo účtu a kód banky 2091504181/0710
Variabilní symbol IČO zaměstnavatele

Konstantní symbol

558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
Specifický symbol 200, v případě, že není určeno plátci jinak
Platba ze zahraničí CZ92 0710 0000 020 9150 4181
SWIFT CNBACZPP

Formuláře pro zaměstnavatele a zaměstnance

Přihláška a evidenční list zaměstnavatele (interaktivní)
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele (pouze pro tisk)
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (interaktivní)
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (pouze pro tisk)
Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) (interaktivní)
Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) (pouze pro tisk)

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás se svým dotazem. Jsme tu pro vás od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

dotaz