Opatření a metodiky

Opatření a metodiky

Opatření z roku 2024

Organizační opatření ZPŠ_2024_01_19_aktualizace 1305

Opatření z roku 2023

Organizační opatření ZPŠ_2023_11_1_výkony a pracoviště pro očkování-AKTUALIZACE VI

Opatření z roku 2022

Organizační opatření ZPŠ č. 29/12/2022 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS CoV 2
Organizační opatření ZPŠ ČR 21/12/2022 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS CoV 2
Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování proti onemocnění covid-19
Organizační opatření ZPŠ ČR 11/11/2022 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS CoV 2
Organizační opatření ZPŠ ČR 03/10/2022 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS CoV 2
Organizační opatření ZPŠ č. 01/10/2022 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS CoV 2
Organizační opatření ZPŠ 30/09/2022 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS CoV 2
Organizační opatření ZPŠ 30/08/2022 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS CoV 2
Organizační opatření ZPŠ 01/08/2022 Výkon 99 916 Evusheld
Organizační opatření ZPŠ 23/05/2022 Vyšetření UK
Organizační opatření ZPŠ 06/05/2022 Zrušení screeningového PCR testování
Organizační opatření ZPŠ 06/04/2022 Vakcinace Covid19 změny
Organizační opatření ZPŠ 02/04/2022 Distanční konzultace zdravotního stavu pacienta VPL nebo PLDD
Organizační opatření ZPŠ 01/04/2022 Diagnostické RT PCR testování
Organizační opatření ZPŠ 31/03/2022 Screeningové RT PCR testování
Organizační opatření ZPŠ 30/03/2022 Výpadek OL Infanrix Hexa
Organizační opatření ZPŠ ČR 10/03/2022 Informace ZPŠ pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujících péči osobám, které uprchly z území Ukrajiny v důsledku ozbrojeného konfliktu
Organizační opatření ZPŠ ČR 02/03/2022 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS CoV 2
Organizační opatření ZPŠ ČR 01/03/2022 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS CoV 2
Organizační opatření ZPŠ 28/02/2022 Screeningové PCR testování
Organizační opatření ZPŠ 19/02/2022 Antigenní testování
Organizační opatření ZPŠ 01/02/2022 Diagnostické RT PCR testování
Organizační opatření ZPŠ 28/01/2022 RT PCR testování
Organizační opatření ZPŠ 19/01/2022 RT PCR testování
Organizační opatření ZPŠ 17/01/2022 Antigenní testování a RT PCR testování
Organizační opatření ZPŠ ČR 14/01/2022 Aplikace monoklonárních protilátek (MAB) a antivirotik
Organizační opatření ZPŠ 05/01/2022 Diagnostické PCR testování

Opatření z roku 2021

Organizační opatření ZPŠ 16/12/2021 Organizace a úhrada očkování proti onemocnění COVID- 19 prováděného dle Mimořádných opatření MZ ČR
Organizační opatření ZPŠ ČR 10/12/2021 Aplikace monoklonárních protilátek (MAB)
Organizační opatření COVID 19 verze 09/12/2021 - ambulantní vybavení pacienta antivirotikem Lagevrio u onemocnění COVID - 19
Organizační opatření COVID 19 verze 03/12/2021 - bonifikace očkování odbornosti 001, 002 a ostatních ambulantních lékařských odborností nelůžkových poskytovatelů
Organizační opatření ZPŠ 22/11/2021 Antigenní testování a RT PCR testování
Organizační opatření ZPŠ 18/11/21 Bonifikace činnosti mobilního očkovacího týmu
Organizační opatření COVID 19 verze 12/11/2021 - antigenní testování symptomatických pacientů u ambulantních specialistů
Organizační opatření ZPŠ 01/11/21 Antigenní testování
Organizační opatření COVID 19 verze 03/03/2021 - podmínky zajištění testování ve firmách prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb
Organizační opatření COVID 19 verze 18/01/2021 - testování laboratoře
Organizační opatření COVID 19 verze 01/09/2021 - v souvislosti s vakcinací Příloha č.1
Organizační opatření COVID 19 verze 01/02/2021 - pro poskytovatele dlouhodobé péče odb. 9F9, 9H9; poskytovatele domací péče odb. 925, 926 a poskytovatele sociálních služeb
Organizační opatření COVID 19 verze 01/02/2021 - pro poskytovatele dlouhodobé péče odb. 9F9, 9H9; poskytovatele domací péče odb. 925, 926 a poskytovatele sociálních služeb Příloha seznam PZS
Organizační opatření COVID 19 verze 15/02/2021 - pro poskytovatele zdravotních služeb