Aktuální informace k jednání Výběrové komise pro alokaci bonifikace poskytovatelům lékárenské péče v nedostupných oblastech

Dne 28. 2. 2019 v sídle VZP ČR v Praze se sešla tato výběrová komise při hodnocení žádostí o bonifikaci pro poskytovatele lékárenské péče v nedostupných oblastech. Žádost podalo celkem 106 poskytovatelů (IČZ) za 113 provozoven. Komisí složenou ze všech ZP bylo doporučeno pro bonifikaci 55 poskytovatelů (58 provozoven). Na závěr byl podepsán protokol, který obsahuje obecnou část realizace této bonifikace: maximální výši bonifikace (600 tis. Kč), její rozdělení na výkonovou složku a fixní složku a způsob vyplácení, dále popis hodnocení žádostí, seznam poskytovatelů splňujících kritéria nedostupnosti doporučených k udělení bonifikace a seznam nedoporučených poskytovatelů. V části F protokolu je popsána možnost námitky k tomuto doporučení.

Protokol z tohoto jednání je přílohou k této informaci zde.

Všechny aktuality