Audit ISO potvrdil kvalitu služeb Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Pro každou proklientsky zaměřenou organizaci je nezbytné nezávislé posouzení úrovně poskytovaných služeb. ZPŠ proto již od roku 2005 podstupuje každoroční audit dle normy ISO 9001:2015, který jednak stvrzuje, že služby ZPŠ odpovídají velmi přísným měřítkům kvality a zároveň je oceněním každodenní kvalitní a profesionální práce všech zaměstnanců ZPŠ.

Po loňském recertifikačním auditu se jednalo o 1. kontrolní audit, který proběhl ve dnech 8. – 9. 9. 2021 a i v něm ZPŠ obstála na výbornou.

Dlouhodobá a cílená orientace ZPŠ na kvalitu poskytovaných služeb bezpochyby přispívá i k výborným výsledkům v nezávislém projektu „Zdravotní pojišťovna roku“, v němž se za rok 2020 ZPŠ stala nejlepší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou a již potřetí v řadě vítězem dílčí kategorie hodnocení z pohledu ambulantních lékařů.

Pozitivních výsledků auditu ISO si velmi vážíme a jsme přesvědčeni, že i ony přispívají k aktuálnímu zvýšenému zájmu o přeregistraci k ZPŠ, který zaznamenáváme nejen v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Rychnově nad Kněžnou, ale i v ostatních regionech naší působnosti.

 

Všechny aktuality