Cukrovka trápí každého devátého Čecha a trend se zhoršuje.

Zdravotní pojišťovny evidují v ČR přes milion lidí, kteří se léčí s cukrovkou, trpí jí tak už každý devátý člověk. Ještě v roce 1997 byl přitom výskyt této nemoci skoro poloviční[1]. Každý rok přibývá zhruba třicet tisíc lidí s touto diagnózou.

„Celkové roční náklady na léčbu diabetu činí více než 53 miliard korun a neustále rostou. V částce se promítají nejenom přímé náklady na léčbu diabetu, ale i výdaje za léčbu pozdních komplikací diabetu, zahrnující i náklady na hospitalizaci a vyplacené invalidní důchody. Léčba diabetiků tak spotřebuje cca 15 % celkových nákladů na zdravotní péči v ČR. Kromě toho ale diabetes zhoršuje průběh i jiných nemocí. Statistiky například ukazují, že právě u diabetiků je významně vyšší riziko těžkého průběhu nemoci Covid-19,“ říká Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven.

Přestože nemoc může být vrozená, častěji souvisí s životním stylem, dostatkem pohybu a zdravým stravováním. Nadváha a obezita s výskytem cukrovky silně korelují. Už v roce 2019 varovalo Ministerstvo zdravotnictví, že nadváhu má cca pětina dětí ve věku 11-15 let[2]. Poslední po-covidové průzkumy přitom ukazují, že se tento trend ještě zhoršil. Kombinace špatných návyků z dětství a rostoucí doby dožití naznačuje, že podíl diabetiků bude ve společnosti i nadále růst. 

„Jsou dvě cesty, jak s tím bojovat. Jednak aktivní podporou pohybových aktivit u dětí, na což pojišťovny myslí v příspěvcích v  A potom snahou o včasné odhalení nemoci – vyšetření hladiny cukru v krvi je součástí hrazených preventivních prohlídek,“ doplňuje výkonný ředitel svazu Martin Balada

Lékaři rozlišují dva typy diabetu. V obou případech je problémem vysoká hladina cukru v krvi, která způsobuje řadu dalších závažných obtíží. První typ se objevuje nejčastěji u lidí do dvaceti let věku, souvisí s vrozenou poruchou tvorby inzulinu a nemocní musí celoživotně dostávat inzulín, obvykle ve formě injekcí. První typ je však méně častý.

Výrazně častější je diabetes druhého typu, který lze do značné míry považovat za civilizační onemocnění. Souvisí s nezdravým životním stylem, nedostatkem pohybu, nadváhou či nezdravou stravou. Na rozdíl od diabetu prvního typu se proti němu lze správným životním stylem lépe bránit. [1] Data o diabetu v ČR | Diabetická Asociace České Republiky (diabetickaasociace.cz) [2] České děti přibírají. Pětina z nich má problém s hmotností – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Zdroj: tisková zpráva SZP ČR

Všechny aktuality