Další úspěšný seminář pro boleslavské lékaře

Krásné prostředí sálu Vision v Service Training Centru společnosti ŠKODA AUTO a.s. bylo dějištěm dalšího ze série seminářů, které pro lékaře z mladoboleslavského regionu připravuje ve vzájemné spolupráci Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Oblastní (Klaudiánova) nemocnice Mladá Boleslav a útvar SG-Zdravotní služby a ergonomie společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Tento seminář s hlavním tématem „Nová perorální antikoagulancia“ byl odborně zajištěn primářem interního oddělení mladoboleslavské nemocnice MUDr. Martinem Polákem. Dalšími přednášejícími byli jeho kolegové z pracovišť v Praze. Konkrétně MUDr. Patrik Jarkovský z kardiologie Ústřední vojenské nemocnice a prim. doc. MUDr. Aleš Tomek, PH.D., FESO z Neurologické kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.

I tento seminář vysoce naplnil očekávání téměř 40 přítomných posluchačů a potvrdil oprávněnost pořádání těchto akcí, které jsou tak nejen platformou předávání nejnovějších odborných poznatků, ale i místem nezbytných neformálních diskusí týkajících se běžné péče o pacienty v ordinacích s cílem maximálně zlepšit její úroveň. 

Všechny aktuality