Dárcovství krve s sebou přináší také benefity od ZPŠ

Krev je (společně s vodou) nejcennější tekutinou na naší planetě. Proto je velmi důležité připomenout si 14. červen jako Světový den dárců krve.

Toto symbolické ocenění všech lidí, kteří se takto rozhodli pomoci, bylo zavedeno z iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Datum byl vybrán podle dne narození objevitele Rh faktoru Karla Landsteinera, rakouského biologa a lékaře, nositele Nobelovy ceny z roku 1930 za fyziologii a medicínu, a to právě za výzkumy typů lidské krve.

Naše pojišťovna si velmi váží bezpříspěvkových dárců krve (i kostní dřeně), kteří touto cestou pomáhají ostatním, a proto na ně v našich zdravotních programech pamatujeme s velmi zajímavými příspěvky.

Konkrétně se jedná o příspěvek ve výši 1 000 Kč, resp. 4 000 Kč pro držitele Zlatého kříže a vyššího ocenění, jenž může být čerpán např. na pohybové aktivity, vitamíny, doplňky stravy, masáže, dentální hygienu či saunu. Dárci krve mohou také využít nabídky 30 dnů cestovního pojištění zdarma.

To ale není vše. Pro naše pojištěnce, dárce kostní dřeně, máme v naší široké nabídce zdravotních programů také příspěvek 10 000 Kč na ozdravný pobyt v ČR.  

O tom, že našich pojištěnců, kteří takto nezištně pomáhají společnosti, není málo, svědčí tato stručná statistika. Za posledních 5 let bylo ze strany ZPŠ vyplaceno více než 13 tisíc těchto příspěvků v celkové hodnotě přes 11 mil. Kč.

Dárce také průběžně odměňujeme u příležitosti slavnostních ocenění, které pořádají oblastní spolky Českého červeného kříže v regionech působnosti ZPŠ.  

Dárci krve jsou i mezi našimi zaměstnanci a také jim bychom chtěli velmi poděkovat.

Proč darovat krev? Zde je pár argumentů:

  • Ani v 21. století nelze krev ničím nahradit.
  • Vaše krev pomůže řešit vážné úrazy, složitější operace, dodá potřebnou sílu rodičkám po komplikovaném porodu či novorozenému děťátku. Neobejdou se bez ní ani pacienti při léčbě umělou ledvinou, chronických obtížích, krevních chorobách, nádorech atd.
  • Bezplatné dárcovství krve přináší pocit z nezištné pomoci lidem, kteří krev potřebují k zachování přiměřené kvality života, nebo dokonce k záchraně života.
  • Jednou může krev potřebovat někdo z Vašich blízkých nebo Vy sami.

Chcete se tedy i Vy stát bezpříspěvkovým dárcem krve?

Kontaktujte hematologicko-transfuzní oddělení své nemocnice.

Více informací najdete např. na webu mladoboleslavského oblastního spolku Českého červeného kříže v sekci věnující se bezpříspěvkovému dárcovství krve.  

Nejste naším pojištěncem a rádi byste čerpali výše zmíněné benefity?

Přidejte se k naší pojišťovně na www.pojistovnamehosrdce.cz.

Všechny aktuality