Femina Fest v Krajské nemocnici Liberec

Dne 27. 10. 2018 se naše zdravotní pojišťovna prezentovala na osvětové akci Femina Fest, která se konala v Krajské nemocnici Liberec. ZPŠ tuto akci finančně podpořila a stala se hrdým generálním partnerem. VI. ročník tohoto festivalu byl určen převážně pro maminky a budoucí rodiče. 

V dopoledním bloku se  řečníci věnovali tématům jako jsou gynekologické potíže v dětském věku, mezník dívčí puberty, nástrahy klimakteria, „Co mají vědět matky o dcerách a naopak“ a odpolední blok zahrnoval přednášky pro budoucí rodiče s tématy pediatrická péče v porodnici, cesta ke správnému kojení a porodní plán.

Nemocnice připravila pro všechny přítomné velmi zajímavý a přínosný program. ZPŠ na místě poskytovala informace o zdravotních programech pro rok 2018 a 2019, prezentovala Kartu mého srdce a zájemce odměnila drobnými dárky.

 

Všechny aktuality