Finanční zdraví ZPŠ

V mediálním prostoru se průběžně objevují informace týkající se finančního zdraví či přímo zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven, leckdy však bez bližšího uvedení velmi důležitých souvislostí, jako je např. konkrétní velikost pojišťovny, resp. počet pojištěnců, což velmi úzce souvisí především se spotřebou finančních prostředků na úhradu zdravotních služeb. 

V případě ZPŠ je situace taková, že v současné době disponuje na základním fondu zdravotního pojištění (tj. fondu, ze kterého se hradí zdravotní služby) v přepočtu na 1 pojištěnce druhým nejvyšším zůstatkem mezi všemi zdravotními pojišťovnami v ČR a nejvyšším mezi zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami. To zakládá velmi kvalitní potenciál k tomu, aby ZPŠ dostála i do budoucna svého dlouholetého kreditu, kdy je vnímána jako důvěryhodný a silný finanční partner poskytovatelů zdravotních služeb a pro své pojištěnce jako spolehlivá opora jejich zdraví.

„Hodnocení finančního zdraví tuzemských zdravotních pojišťoven se stalo již v roce 2017 součástí celostátního projektu jejich srovnávání, organizovaného nezávislou organizací HealthCare Institute a ZPŠ v této kategorii zvítězila již podruhé za sebou. Navíc se v zatím posledním ročníku jednalo o kategorii, vstupující do celkového žebříčku, ve kterém ZPŠ rovněž zvítězila, a i díky tomu se stala nejlepší českou zdravotní pojišťovnou roku 2023,“ uvádí ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA.

Současně považujeme za velmi důležité upozornit, např. v souvislosti s nedávným zahájením tzv. dohodovacího řízení o úhradách zdravotních služeb pro rok 2025, že pro dlouhodobou udržitelnost celého systému veřejného zdravotního pojištění je naprosto nezbytné, aby veškeré budoucí legislativní úpravy týkající se finanční stránky činnosti zdravotních pojišťoven, především úhradová vyhláška, braly v úvahu možnosti ekonomiky jako celku i samotného systému českého veřejného zdravotního pojištění. Zde je velmi žádoucí, aby systém úhrad pojišťovnám umožňoval dosáhnout minimálně vyrovnané bilance a případně i vytvoření rezerv pro další období, kdy bude vzhledem ke stárnutí populace zcela nevyhnutelně stoupat potřeba zdravotních služeb.

Všechny aktuality