Informace ke změnám v úhradách zdravotnických prostředků v roce 2019

V roce 2019 bude postupně docházet ke změnám v úhradách zdravotnických prostředků na základě  vstupu účinnosti novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která nově upravuje právě výši úhrad a podmínky pro úhrady většiny zdravotnických prostředků vydávaných pojištěncům.

Od 1. ledna 2019 se ovšem mění pouze systém úhrad individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (individuální ortézy, protézy, individuální obuv a individuálně zhotovované vložky do obuvi, individuální kompresivní punčochy, návleky apod.), ale naprostá většina ostatních, tedy sériově vyráběných zdravotnických prostředků (inkontinenční a stomické pomůcky, berle, chodítka, vozíky, sluchadla, apod.), bude prozatím hrazena za stejných podmínek a ve stejné výši.  Přechodné období bude trvat do 30. listopadu 2019, ve kterém budou používány pro předpis dosavadní platné kódy sériově vyráběných zdravotnických prostředků. Již od počátku roku 2019 dojde ke sjednocení úhrad zhruba asi 500 položek, které jsou nyní hrazeny zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami rozdílně od VZP, ale hlavní změna nastane teprve po skončení přechodného období od 1. prosince 2019, kdy sériově vyráběné zdravotnické prostředky budou hrazeny již podle nových pravidel a v nové výši.

Předpokládá se, že pro pojištěnce nový systém přinese řadu pozitivních změn, jak v šíři spektra hrazených zdravotnických prostředků, tak v případném snížení doplatků.

Úhrada individuálních zdravotnických prostředků, které předepisující lékař vystavil v roce 2018, ale které (například díky déletrvající výrobě) mohly být vyzvednuty až v roce 2019 (již v době platnosti novely zákona) se podmínky a výše úhrady řídí okamžikem tzv. uplatnění poukazu, tedy datem, kdy pojištěnec řádně vyplněný poukaz předá výrobci individuální pomůcky.

"Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz", který vydává SÚKL je k dispozici ZDE.

Doplňující metodika SZP ČR je ZDE.

 

Všechny aktuality