Informace pro veřejnost o koronaviru a bezpečnostních, hygienických a dalších opatřeních a doporučeních

Vážení klienti,

pro zajištění maximální ochrany, prosím, především dodržujte v maximální možné míře hygienická pravidla jejichž souhrn naleznete na přiloženém letáku.

Důležité informace pro občany jsou k dispozici také na informačním letáku MZ ČR.

Základní informace Vám jsou připraveni poskytnout naši zaměstnanci na všech našich kontaktních telefonních číslech, včetně infolinky 800 209 000.

Nejzásadnější a průběžně aktualizované informace jsou pak k dispozici prostřednictvím speciálního webu MZ ČR či Státního zdravotního ústavu.

V případě, že pociťujete symptomy onemocnění, obracejte se, prosím, nejprve telefonicky na svého praktického lékaře či místně příslušnou hygienickou stanici, což jsou v případě naší pojišťovny především KHS Středočeského kraje, KHS Královéhradeckého kraje či KHS Libereckého kraje.

Všechny aktuality