Informace pro zdravotnická zařízení a lékaře o probíhající výměně průkazů EHIC

Vážení smluvní partneři, 

průkazy zdravotního pojištění (tzv. EHIC) končící k datu 31. 12. 2020 vyměňujeme našim pojištěncům průběžně. Vzhledem k situaci ohledně pandemie COVID 19 však není možné vydat všechny nové průkazy do konce tohoto roku. Jejich výměna tak bude pokračovat i v roce 2021.  Pokud máte jakékoliv pochybnosti o platnosti pojištění Vašich pacientů, našich pojištěnců, můžete si jej ověřit na našem portálu zde

Děkujeme za pochopení a především za péči o naše pojištěnce

Všechny aktuality