Informace ZPŠ k problematice antibiotické rezistence

Letošní „Světový antibiotický týden“ připadá na 18. – 24. 11. Rádi bychom při této příležitosti blíže informovali o nebezpečí nadměrného či nesprávného užívání antibiotik a upozornili tak na nebezpečí antibiotické rezistence. 

Proto jsme o vyjádření na toto téma požádali revizní farmaceutku ZPŠ PharmDr. Helenu Simonovou.

„V důsledku nadměrného a nesprávného užívání antibiotik slábne nebo dokonce mizí jejich účinnost. Bakterie se totiž stávají odolnými vůči antibiotikům a tento stav nazýváme antibiotická rezistence. Použitá antibiotika jsou pak při léčbě neúčinná, a to jak v ambulantní, tak i v nemocniční sféře. Že se jedná o vážný problém svědčí i fakt, že v důsledku antibiotické rezistence umírá v České republice za rok více lidí než při automobilových nehodách. Obecně platí, že čím častěji jsou antibiotika předepisována, tím je větší riziko vzniku rezistence,“ upozorňuje paní doktorka Simonová. 

„Počet rezistencí vůči antibiotikům v současné době rychle narůstá a stává se tak celosvětovým problémem. Odolnost některých významných původců nemocí vůči antibiotikům stoupla v posledních letech až o desítky procent a výběr účinných antibiotik je tak často velmi problematický. Je proto nutné v této oblasti dodržovat zásady účelné farmakoterapie. Zásadní je užívat antibiotika jen v nezbytných případech u bakteriálních onemocnění. Antibiotika nemá význam podávat u onemocnění způsobených viry, neboť na viry antibiotika nepůsobí. Pacienti by proto neměli vyžadovat podání antibiotik v případech, kdy to není nutné. Při užívání antibiotik je potřeba řídit se přesně předpisem od lékaře, tzn. předepsanou dávku užívat pravidelně v daných časových intervalech, tuto dobu nezkracovat ani neprodlužovat. Důležité je také léčbu neukončovat dříve, než stanovil lékař. Uvážlivým a správným přístupem k užívání antibiotik můžeme zajistit jejich účinnost i na další období a zajistit tak účinnou léčbu pro další pacienty,“ shrnuje paní doktorka Simonová tento závažný medicínský problém. 

Pokud se chcete o tomto tématu dozvědět více, je Vám k dispozici zejména web www.antibiotickarezistence.cz

Naše pojišťovna se problematikou lékové politiky a účelného předepisování antibiotik obzvlášť zabývá mnoho let. Zástupce ZPŠ je členem Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu za Svaz zdravotních pojišťoven České republiky a díky tomu je ZPŠ účastna na tvorbě Národního antibiotického programu, Seznamu esenciálních antibiotik a metodik pro účelné předepisování antibiotik. 

Všechny aktuality