Informace ZPŠ v rámci Světového antibiotického týdne

ZPŠ se problematice dodržování zásad racionálního a účelného předepisování antibiotik důsledně věnuje již řadu let v každodenní praxi a zároveň spolupracuje na aktivitách, jejichž cílem  je omezit nadměrné užívání antibiotik, i na národní úrovni. Zástupce ZPŠ je členem Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu za Svaz zdravotních pojišťoven České republiky a zúčastňuje se pracovních setkání této odborné skupiny a tvorby Národního antibiotického programu, Seznamu esenciálních antibiotik a metodik pro účelné předepisování antibiotik.

Směrem k lékařské veřejnosti realizuje ZPŠ např. bonifikaci za provádění tzv. rychlé diagnostiky, která právě indikaci a preskripci antibiotik zásadně ovlivňuje.

O pár zásadních informací na téma antibiotik jsme požádali revizní farmaceutku ZPŠ PharmDr. Helenu Simonovou.

„Nadměrné a nesprávné užívání antibiotik může vést ke vzniku tzv. rezistence. To znamená, že bakterie se stávají odolnými vůči antibiotikům a použitá antibiotika jsou pak při léčbě neúčinná. Obecně platí, že čím jsou častěji antibiotika předepisována, tím je větší riziko vzniku rezistence, a to v ambulantní i nemocniční sféře.  Existují důkazy o vztahu spotřeby antibiotik a následném vzestupu rezistence některých bakteriálních kmenů,“ shrnuje paní doktorka Simonová.

„Počet rezistencí vůči antibiotikům v současné době rychle narůstá a stává se tak celosvětovým problémem. Nadměrná a neuvážená preskripce, a to i na banální často virová onemocnění a dále nevhodné užívání ze strany pacientů, kdy pacienti často celou léčebnou dávku nevyužívají, vede k nárůstu rezistence. Odolnost některých významných původců nemocí vůči antibiotikům stoupla v posledních letech až o desítky procent a výběr účinných antibiotik je tak často velmi problematický. Vzácně se lze setkat i s tzv. panrezistentními bakteriemi, na které nejsou k dispozici žádná účinná antibiotika,“ doplňuje paní doktorka Simonová své úvodní shrnutí a dodává, že ke snížení rizika bakteriální rezistence, je třeba se velmi vážně a důsledně zabývat otázkou účelné farmakoterapie v této oblasti. Ze strany pacientů je současně nutné při užívání antibiotik dodržovat rady lékaře a nevyžadovat podání antibiotik v případech, kdy to není nutné.  

Pokud se chcete o tomto tématu dozvědět více, můžete využít zejména web www.antibiotickarezistence.cz.

Všechny aktuality