Jak je to s druhou zubní prohlídkou?

Z hlediska nároku pojištěnce u zubních prohlídek od roku 2022 k žádné změně nedochází. Úhradová vyhláška MZ ČR pro rok 2022 přináší však změnu v tom, jak budou příslušné stomatologické výkony stomatologům hrazeny.

Do konce roku 2021 absolvoval dospělý pojištěnec u stomatologa preventivní prohlídku hrazenou ze zdravotního pojištění jedenkrát ročně (s výjimkou preventivních prohlídek v době těhotenství), a to v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o preventivních prohlídkách. Tzv. druhá prohlídka nebyla prohlídkou preventivní. Jednalo se o výkony s názvem Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku, které zahrnovaly kontrolu dentální hygieny, orientační vyšetření a motivaci pojištěnce a dále ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu atd.

Od roku 2022 se nadále hradí preventivní prohlídka u dospělých pojištěnců (s výjimkou preventivních prohlídek v době těhotenství) pouze jednou v roce, ale na základě úhradové vyhlášky vydávané Ministerstvem zdravotnictví je celý obsah stávajících kódů přesunut do agregované úhrady. To znamená, že dospělí pojištěnci tak stále mají nárok, aby jim jejich registrující stomatolog v tomtéž roce, ve kterém již absolvovali preventivní prohlídku, provedl podle potřeby ještě jedno orientační vyšetření, motivaci a též výše uvedená drobná ošetření (ošetření běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu, konzervativní ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv atd.).

Z hlediska nároku pojištěnce tedy nedochází od roku 2022 k žádné změně. Rozdíl je pouze v tom, jak budou příslušné výkony hrazeny. Dosud platilo, že poskytnutou péči o registrovaného pojištěnce, tedy tzv. druhou prohlídku zdravotní pojišťovna uhradila stomatologovi jen tehdy, pokud pojištěnec skutečně přišel.

Nově zdravotní pojišťovna uhradí zubnímu lékaři za každého registrovaného pojištěnce (bez ohledu na jeho věk) měsíční agregovanou platbu, do které je zahrnuta i případná tzv. druhá prohlídka. Půjde o platbu skutečně za každého registrovaného pojištěnce, tedy i takového, který se v příslušném roce do ordinace vůbec nedostaví. Přímou úhradu od registrovaného pacienta za tzv. druhou prohlídku není možno vybírat.

Nadále zůstává zachováno, že pojištěnci do 18 let mohou v jednom roce absolvovat dvě preventivní prohlídky. Stejně tak i těhotné ženy mají nárok na dvě preventivní prohlídky v průběhu těhotenství.

 

Všechny aktuality