Již dlouhé roky podporujeme onkologickou prevenci

Letošní Český den proti rakovině, resp. jeho náhradní termín, připadl na 30. září. Jde již o obdivuhodný 24. ročník. Ačkoliv byl letos den tak jako mnoho jiných kvůli celosvětové situaci přesunut, připomínat si nezbytnost prevence této nemoci je nutné.

Neméně bohatá je i historie preventivních programů ZPŠ zaměřených na prevenci onkologických onemocnění. Tím zcela prvním byl program prevence kolorektálního karcinomu, který měli pojištěnci ZPŠ možnost využít již v roce 1993 a který byl realizován ve spolupráci s firmou ŠKODA AUTO a.s. a její odborovou organizací pod záštitou významných odborníků. Ještě v průběhu 90. let následovaly programy na včasné odhalování karcinomu děložního hrdla (1995), prostaty (1997) či karcinomu prsu (1999).

I v současné době se aktivně zaměřujeme na prevenci, což dokládá mj. široké spektrum programů hrazených z Fondu prevence ZPŠ.

Klademe důraz na pět oblastí:

  • Prevence karcinomu prsu (mamograf i sonografické vyšetření)
  • Prevence karcinomu prostaty
  • Prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku
  • Program pro zjišťování nádoru v oblasti dutiny břišní a ledvin
  • Prevence melanomu

Preventivní aktivity připomínáme i na našich akcích, které jsme pořádali nebo se jich účastnili, ať už jde o program Loono či vyšetřování znamének v rámci Dnů zdraví. „Našim pojištěncům také chceme zasílat dopisy upozorňující na možnost bezplatných preventivních prohlídek. Takovou nemoc, jako je rakovina, je totiž nutné zachytit v raném stadiu. Pak jsou možnosti léčby mnohem širší. Lidé by ani v dnešní složité době neměli na prevenci zapomínat a v případě, že mají nějaké obtíže, by měli svého lékaře navštívit,“ doplňuje ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA. Programy onkologické prevence ZPŠ každoročně využije přibližně 10 000 pojištěnců.

Všechny aktuality