Kdy lze čerpat příspěvek na očkování proti meningokoku

Nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím je nově od 1. 5. 2020 hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to v následujících případech:

1) Očkovací látka BEXSERO (men. skupiny B), první dávka je aplikovaná do ukončeného 6. měsíce věku dítěte, dále dle očkovacího schématu 2) Očkovací látka NIMENRIX (men. skupiny A, C, W, Y), aplikuje se jedna dávka v období od dovršeného 1 roku věku dítěte do dovršení dvou let věku dítěte. 

Pokud nestihnete využít očkování v zákonem vymezených termínech, kdy je bezplatné, můžete si zažádat o příspěvek na platbu ze zdravotního programu ZPŠ, a to ve výši 1 000 Kč za každou dávku. Příspěvek je určen všem pojištěncům bez omezení věku, vyjma výše uvedeného období. Maximální výše příspěvku je 3 000 Kč na pojištěnce. 

Všechny aktuality